Nyheter fra Kina

Mishandling og tortur i forfølgelsen | Det kinesiske folk våkner opp til fakta | Propaganda | Annet | Rettsak

 • Kina: Kvinne dømt til ti år for sin tro. Blir nektet familiebesøk

  En kvinne har tidligere sonet en syv år lang dom for sin tro på Falun Gong. Etter seks år på frifot, ble hun igjen dømt til ti år i et kvinnefengsel. Der blir hun nektet familiebesøk. Utøveren som er 50 år, har gjentatte ganger vært forfulgt av KKP de siste 20 årene for sin overbevisning på Falun Gong. Metoden har hjulpet henne til få en bedre helse og moral.
 • Kina: Kvinne fengslet i ti måneder for å ha snakket med folk om Falun Gong

  En kvinne sonet 10 måneder fordi hun fortalte folk om sin overbevisning på Falun Gong. Under fengslingen ble hun tvangsforet og tvunget til ha på hånd- og fotlenker i tre dager, noe som resulterte i skader i håndledd og rygg. Den 18. juli 2019 ble to kvinner arrestert etter å ha blitt rapportert. Den 11. desember 2019 var de i Qiaoxi tingrett, og de ble dømt til ti måneders fengsel i april 2020.
 • Kina: Tidligere fengslet i åtte år for sin overbevisning. Arrestert på ny

  Flere politibetjenter brøt seg inn i hjemmet til en utøver og arrestert henne for sin overbevisning på Falun Gong. De konfiskerte skriver, Falun Dafa-informasjonsmateriell, samt 1000 yuan i kontanter. Familien ble nektet å besøke henne, og de fikk heller ingen informasjon om hvor hun var fengslet.
 • Kina: Ektepar tvunget til å bo hjemmefra

  Et ektepar har vært tvunget til å bo hjemmefra siden i fjor for å unngå å bli forfulgt for sin tro på Falun Gong, som er en kultiveringsmetode for kropp og sjel. De ble sammen med seks andre Falun Gong-utøvere arrestert i et politiraid den 30. august 2019. Alle åtte ble arrestert fordi de hadde hatt kontakt med en tidligere arrestert utøver som var telefonovervåket av politiet.
 • Kina: Kvinne fengslet for sin overbevisning

  En Falun Gong-utøver ble kjørt til et kvinnefengsel den 10. mars 2021 for å sone for sin overbevisning på Falun Gong. Hun ble arrestert den 3. september 2019 og sitter i et interneringssenter. I februar 2021 ble hun dømt til 2 års fengsel av en tingrett. Guo og ektemannen har også tidligere vært arrestert. I juli 2001 ble hun dømt til fem års fengsel, og ektemannen ble dømt til syv års fengsel.
 • Kina: Ny rettssak kort etter ett års husarrest for sin overbevisning

  Kort tid etter at en Falun Gong-utøver i 70-årene hadde sonet ferdig ett års husarrest for sin tro på Falun Gong, sendte politiet en ny sak over til påtalemyndighetene. I løpet av de over 20 årene med forfølgelse fra det kinesiske kommunistregimet har utøveren gjentatte ganger vært arrestert for sin overbevisning.
 • Kina: Ny dom for sin tro på Falun Gong etter seks år i fengsel

  Etter nesten to år i forvaring ble en mann dømt til to år og bøtelagt 5000 yuan for sin overbevisning på Falun Gong, en åndelig meditasjonsmetode som har vært forfulgt av Det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Utøveren som er 45 år, ble arrestert den 28. februar 2019 og har siden sittet i Dawa interneringssenter.
 • Kina: Dømt til tre års fengsel etter å ha vært på flukt fra hjemmet i sju år

  En utøver ble tvunget til å leve hjemmefra for å unngå å bli fengslet for sin overbevisning på Falun Gong. Han ble likevel en dag arrestert og dømt til tre års fengsel. Utøverens siste straffeutmåling stammer fra arrestasjonen den 25. september 2012. Da ble han forfulgt av politiet i flere måneder. I interneringssenteret ble han torturert. Ti måneder senere ble den høyre siden av kroppen lammet på grunn av en svulst som vokste på den venstre siden av hjernen. Han ble løslatt mot kausjon den 2. juli 2013.
 • Kina: Tidligere fengslet i 14 år. Ny dom på 5 år

  En mann ble nylig dømt til fem år og fikk 10.000 yuan i bot på grunn av sin overbevisning på Falun Gong, som er en åndelig kultiveringsmetode som har vært forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet siden 1999. Det var tredje gangen utøveren ble dømt. Tidligere har han sonet totalt 14 år i fengsel. En gang ble han arbeidsufør som følge av torturen i fengselet.
 • Kina: Veteran fra luftforsvaret døde trolig av matforgiftning i fengsel

  En utøver døde den 14. august 2018, to måneder etter han ble løslatt fra fengsel for å praktisere Falun Gong. Ved kremering merket begravelses-agenten at den avdødes aske var sort. Begravelses-agenten nevnte dette for familien. De kunne fortelle ham at Zhong nettopp hadde blitt løslatt fra fengsel. Da stoppet agenten å snakke.
 • Kina: I rettssak for sin overbevisning. Lokalbefolkning vitnet til hans forsvar

  En utøver ble stilt for retten den 4. september 2020 for sin tro på Falun Gong, en gammel åndelig meditasjonsmetode som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Utøveren og konen ble arrestert den 3. desember 2019 fordi hun snakket om Falun Gong til andre. Selv om konen ble løslatt to dager senere, er mannen fortsatt internert ved et internerings-senter.
 • Kina: Kvinne døde etter trakassering i fengsel

  En kvinne døde rundt 20. juli 2020 etter at helsen ble forverret etter mange arrestasjoner og trakasseringer fordi hun praktiserer Falun Gong. Datteren er fortsatt fengslet, også hun fordi hun nekter å frasi seg Falun Gong.
 • Kina: 72 år gammel kvinne arrestert ni ganger for sin overbevisning

  En 72 år gammel kvinne blir tiltalt for sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sinn, som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999Utøveren ble arrestert to ganger i 2019; den 22. februar og den 24. juni. Hjemmet hennes ble ransaket i tilknytning til den første arrestasjonen, og hun ble internert i en måned ved et internerings-senter.
 • Kina: Fire Falun Gong-utøvere arrestert

  Den 22. september 2020 ble fire utøvere fra Beijing saksøkt for å ha praktisert Falun Gong. Høringen varte fra klokken 09.00 - 14.00.
 • Kina: Etter ni arrester står en utøver overfor en ny fengslingsdom

  En utøver har vært arrestert i over ett år. Han venter nå på en dom fordi han er Falun Gong-utøver. Falun Gong har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Flyteknikkeren ble arrestert den 28. september 2019 og har siden vært fengslet i et senter for internering.