Kina: Ny dom for sin tro på Falun Gong etter seks år i fengsel

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Etter nesten to år i forvaring ble en mann fra Beijing nylig dømt til to år og bøtelagt 5000 yuan for sin overbevisning på Falun Gong, en åndelig meditasjonsmetode som har vært forfulgt av Det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Shi Yingji som er 45 år, ble arrestert den 28. februar 2019 og har siden sittet i Dawa interneringssenter.

Advokaten i Beijing godkjente arrestasjonen den 4. april 2019 og overførte saken til advokaten i Daxing. Shi ble i januar 2020 tiltalt og sto for retten den 5. november ved Daxing tingrett.

Retten informerte om dommen til Shis familie i slutten av desember. Han skulle etter planen løslates den 27. februar 2021.

Tidligere forfølgelser
Shi har jobbet for det lokale jernbanesystemet. Etter at forfølgelsen startet i 1999, forlot konen ham, og han har gjentatte ganger blitt arrestert og fengslet for sin overbevisning på Falun Gong.

Shi ble arrestert den 28. juni 2006. I internerings-senteret i Yanqing ble han torturert og var kritisk syk etter et hjerteinfarkt. Til og med da han fikk behandling på sykehuset, fortsatte politiet å overvåke ham.

Arrestasjonen ble først godkjent den 19. september 2006. Deretter ble han overført til Beijngs interneringssenter før han ble dømt til seks års arrest i Qianjin fengsel av Yanqing fylkesdomstol.

Den 18. juli 2013 ble Shi arrestert igjen, etter bare knapt ett år etter forrige løslatelse. De satte ham over en ukjent tid i Changping interneringssenter.

Den neste arrestasjonen skjedde den 14. april 2015. Etter to ukes forvaring i Haidian interneringssenter ble han den 30. april overført til et senter for hjernevask i Changping og var der i 42 dager.

Ikke lenge etter ble Shi arrestert igjen den 20. juli og satt i internerings-senteret i Yanqing fylke i en uke.

Shi ble også arrestert den 7. mars 2017 og ble satt i et senter for hjernevask i tre dager.

Under en forretningsreise til Qingdao i Shangdong provinsen ble han arrestert den 29. mai 2018 i forkant av toppmøtet i Shanghai samarbeids-organisasjon. Myndighetene i Qingdao og de nærliggende byene hadde iverksatt en storstilt arrestasjon av Falun Gong-utøvere i et forsøk på å forhindre at de informerte representanter ved toppmøtet om forfølgelsen av Falun Dafa.

Oversettelse etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/17/189962.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.