Kina: I rettssak for sin overbevisning. Lokalbefolkning vitnet til hans forsvar

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

En innbygger fra byen Zhangjiakou i Hebei-provinsen ble stilt for retten den 4. september 2020 for sin tro på Falun Gong, en gammel åndelig meditasjonsmetode som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Yang Jianlu og konen Wang Huijfalun ble arrestert den 3. desember 2019 fordi hun snakket om Falun Gong til andre. Selv om Wang ble løslatt to dager senere, er Yang fortsatt internert ved Xuanhua internerings-senter.

Under Yangs avhøring ved Xuanhua distriktsrett fremla advokaten krav om en ikke-skyldig dom. Advokaten pekte på at politiet skadet legale prosedyrer ved å ransake klientens hjem uten ransakings-tillatelse.

Yang vitnet til eget forsvar. Han insisterte på at han ikke hadde overtrådt noen lov ved å distribuere Falun Gong-relatert materiell. Han krevde at aktor skulle spille av de DVD’ene som de konfiskerte hjemme hos ham. Aktor og dommeren svarte ikke på kravet.

Yangs datter forsvarte ham også. Hun kunne skildre hvordan Falun Gong forandret faren til det bedre og bragte lykke inn i familien. Hun sa videre at i dagens samfunn med en sterk negativ endring av moralen har faren likevel lært henne å være en god person.

Advokaten leste en underskriftsliste til støtte for Yang. Listen var signert av 415 beboere i landsbyen.

Innbyggerne i landsbyen skrev: "Vi er fra Banpogaten. Vi er alle sjokkerte over å høre om arrestasjonen av Yang Jianlu. Folk i de nærliggende landsbyene vet alle at han praktiserer Falun Gong og at han er et godt menneske. Når noen trenger hjelp, er han alltid villig til å gi en hånd. Vi vet ikke mye om de sofistikerte prinsippene i Falun Gong, men vi vet at han ikke har gjort noe galt ved å være et godt menneske. Han har vært internert i nesten åtte måneder. Vennligst løslat ham. La familien bli gjenforent.

Høringen startet klokken 09.15. Dommeren utsatte økten med en 10-minutters pause klokken 11.00. Dommeren erklærte den andre pausen klokken 13.30. Da dro aktor plutselig av gårde uten grunn. Dette forårsaket at dommeren avbrøt høringen før den var ferdig.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.