Rettsak

 • Kina: Ny rettssak kort etter ett års husarrest for sin overbevisning

  Kort tid etter at en Falun Gong-utøver i 70-årene hadde sonet ferdig ett års husarrest for sin tro på Falun Gong, sendte politiet en ny sak over til påtalemyndighetene. I løpet av de over 20 årene med forfølgelse fra det kinesiske kommunistregimet har utøveren gjentatte ganger vært arrestert for sin overbevisning.
 • Kina: I rettssak for sin overbevisning. Lokalbefolkning vitnet til hans forsvar

  En utøver ble stilt for retten den 4. september 2020 for sin tro på Falun Gong, en gammel åndelig meditasjonsmetode som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Utøveren og konen ble arrestert den 3. desember 2019 fordi hun snakket om Falun Gong til andre. Selv om konen ble løslatt to dager senere, er mannen fortsatt internert ved et internerings-senter.
 • Kina: Pensjonert lærer dømt med fabrikkerte bevis

  En utøver ble dømt til 16 måneders fengsel den 23. april 2020 for sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. utøveren som er pensjonert lærer i 60-årene, ble arrestert den 23. april 2019 om kvelden. Politiet tok ham med til forskjellige steder neste dag og tok bilder av ham på hvert sted. Deretter beskyldte de ham for å levere ut Falun Gongs informasjonsbrosjyrer over hele byen. Utøveren møtte i retten den 23. oktober 2019. Advokaten hans krevde en ikke-skyldig dom for ham, og han selv vitnet til eget forsvar.
 • Kina: Utøver i retten. Forsvaret ble stadig avbrutt av dommeren

  Ei kvinne møtte i retten den 17. juli 2019 fordi hun nektet å frasi seg sin tro på Falun Gong, som er en åndelig metode som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Kvinnens advokat krevde «ikke-skyldig» for henne. Hun vitnet også til sitt eget forsvar. Overdommeren forstyrret jevnlig forsvaret og gikk videre til neste spørsmål før de var ferdige med å svare. Han truet også med å frata advokaten lisensen.
 • Kina: Familiemedlemmer tvunget til å sitte med ansiktet mot veggen under rettssak

  Familiemedlemmene til en Falun Gong-utøver ble beordret av dommeren i retten til å sitte med ansiktet vendt mot veggen under høringen den 9. juli 2019. Utøveren ble fremstilt for retten fordi hun nektet å frasi sin tro på Falun Gong, en åndelig metode som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Bare tre av familiemedlemmene fikk tillatelse til å være til stede under høringen. Dommerfullmektigen truet med å fjerne dem fra rettslokalet hvis de snudde hodet for å se på det som foregikk.
 • Kina: Menneskerettighets-advokat mistet lisens for å forsvare en dissident

  En menneskerettsadvokat ble utsatt for represalier fra myndighetene for at han representerte Falun Gong-utøvere. Falun Gong er en åndelig metode som har blitt forfulgt av regimet siden 1999. Etter høringen av en utøver den 21. november 2018 utstedte retten en klage mot advokaten for "upassende tale" under høringen.
 • Kina: Falun Gong-utøver i rettssak for sin overbevisning

  En Falun Gong-utøver ble den 23. mai 2019 fengslet fordi hun nektet å frasi sin tro på Falun Gong. Advokaten hennes krevde "ikke skyldig" og krevde løslatelse av henne. Utøveren som er 51 år, vitnet også til sitt eget forsvar. Hun argumenterte med at ingen lov kriminaliserer Falun Gong i Kina og at hun ikke gjør noe galt i å opprettholde sin overbevisning. Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en åndelig meditasjonsmetode som er blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.
 • Kina: Falun Gong-utøvere dømt til fengsel for sin overbevisning

  To Falun Gong-utøvere ble dømt til fengsel i begynnelsen av november 2018 for å ha delt ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong. Falun Gong er en kultiveringsmetode for kropp og sinn som er blitt forfulgt av kommunistregimet i Kina siden 1999. Familiene deres mottok dommene om ettermiddagen den 7. november 2018. Zhao ble dømt til 18 måneder og Wang ble dømt til 14 måneder i fengsel.
 • Kina: Falun Gong-utøver ble uten forvarsel ulovlig arrestert

  Offiserene konfiskerte Luo sine Falun Gong-bøker og 58.000 yuan i papirsedler. Hun ble uten forvarsel ulovlig stilt for retten den 7. desember 2018. Myndighetene varslet ikke Luo sin familie.
 • Kina: Advokat fikk ikke informasjon om klientens rettssak

  En kvinne som ble arrestert for sin overbevisning, fikk en rettsoppnevnt advokat under den andre høringen. Hennes egen advokat ble ikke informert om høringen, og familien ble nektet å møte opp i rettssalen. Utøveren ble arrestert den 15. mars 2016 fordi hun nektet å frasi seg Falun Gong, som er en åndelig disiplin som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet.
 • Kina: En utøver nær forfulgt til døde

  En utøver ble arrestert i sin bolig om morgenen den 20. april 2018. Flere tjenestemenn fra den lokale sikkerhetsavdelingen kom til boligen hennes. Etter 13 dager i forvaring ble hun alvorlig syk. Til tross for den kritiske tilstanden, nektet retten å løslate henne av medisinske årsaker.
 • Kina: Advokat ble nektet å representere Falun Gong-utøver i retten

  En Falun Gong-utøver som ble arrestert, fikk en advokat til å forsvare sin rett til trosfrihet, men han ble nektet tillatelse til å representere henne i retten. Falun Gong er en åndelig metode som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet. Hun ble arrestert den 23. juni 2017 fordi hun ringte til folk og opplyste om forfølgelsen av Falun Gong.
 • Kina: Dømt til tre års tvangsarbeid for sin tro på Falun Gong

  Ei kvinne i Ji'nan ble dømt til tre års fengsel for å “ha brukt en sekt til å undergrave håndheving av loven”. Det er et standard-påskudd og det kinesiske kommunistregimets forsøk på å ramme og fengsle Falun Gong-utøvere.
 • Kina: Overingeniør sendte klage etter å ha vært arrestert over 20 måneder mer enn tillatt

  En utøver som er overingeniør, har vært arrestert i et varetektssent i ett år og åtte måneder. Saksøker sendte saken til distriktsretten for elleve måneder siden, men saken er fortsatt ikke i rettens saksbehandlingssystem.
 • Advokat hindret i å forsvare Falun Gong-utøver

  En Falun Gong-utøver ble dømt til fem års fengsel i desember 2016 av retten. Han anket til lagmannsretten. Lagmannsretten returnerte anken til en byret for å innhente mer informasjon i april 2017 og dømte ham på nytt den 27. juni 2017. Retten ventet til 25. juli før de sendte vedtaket til utøveren.