Kina: Etter ni arrester står en utøver overfor en ny fengslingsdom

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Song Zhi som er 46 år og er fra Xi´an i Shaanxi-provinsen, har vært arrestert i over ett år. Han venter nå på en dom fordi han er Falun Gong-utøver. Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en gammel, åndelig meditasjonsmetode som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Illustrasjon av tortur: Hengt opp etter håndleddene Illustrasjon av tortur: hender og føtter lenket sammen

Flyteknikkeren ble arrestert den 28. september 2019 og har siden vært fengslet i senteret for internering i Xi´an. Han ble tiltalt av Yanta distrikts påtalemyndighet i mai og dømt av Yanta distrikt domstol den 16. juli 2020.

Myndighetene har ikke informert familien om statusen på arrestasjonen. Først da saken skulle tas opp til høring, fikk søstrene hans lov å besøke ham. I frykt for at faren som er i 80-årene og moren som er i 70-årene ikke ville være sterke nok til å få vite sannheten om forfølgelsen, har ikke søstrene fortalt dem noe.

Det er niende gang Song har blitt arrestert for sin overbevisning på Falun Gong. Han har stadig blitt satt i sentre for hjernevask og sittet i arbeidsleirer i til sammen tre år og en måned.

Første gang Song ble arrest, var i desember 1999. Da reiste han til Beijing for å appellere for Falun Gong. Han ble overført til Xi´an og satt i varetekt i en måned. I fengselet ble han mishandlet av vaktene.

Han ble arrestert igjen i april 2000 og varetektfengslet i over 20 dager.

Ved tredje arrest i juli 2000 fikk Song to års fengsel ved Zaozihe tvangsarbeidsleir. Vaktene hang Song opp etter håndleddene på vindusgitteret og nektet ham søvn i syv dager. Toalettbesøket ble også begrenset. Da Song senere sultestreiket i protest mot forfølgelsen av ham, bandt vaktene ham fast til en seng og tvangsforet ham over ti ganger. Utøveren ble konstant mishandlet og tvunget til ubetalt tvangsarbeid.

Ved slutten av soningen sendte myndighetene ham til Lintong distrikts senter for hjernevask og fengslet ham for tre uker i juni 2002.

I november 2004 ble Song arrestert sammen med forloveden og fengslet i Pucheng fylkes interneringsenter i en måned.

Han ble arrestert igjen i mai 2006 og fikk 13 måneder ved Zaozihe tvangsarbeidsleir. Halve tiden av soningen var i isolat. Etter at soningen var ferdig, ble han igjen sendt til et senter for hjernevask og fengslet på nytt.

Grunnet gjentagne arrestasjoner har arbeidsgiveren ved Forskningsinstitutt for testflygning besluttet i brev av juni 2008 å redusere månedslønnen hans til 1000 yuan. En nyansatt på begynnernivået mottar 3000 yuan per måned.

Bare to måneder senere samarbeidet tjenestemenn på arbeidsplassen hans med polititet for å få ham arrestert igjen. Han ble da sendt til et senter for hjernevask i fire måneder.

Song ble arrestert igjen 18. mars 2010 og fengslet ved et senter for hjernevask. Der ble utøveren nektet søvn og hadde både hender og føtter lenket sammen i over 20 dager.
Den åttende arrestasjonen var sammen med flere andre utøvere den 17. juli 2014. Song ble fengslet ved Yanta interneringssenter og løslatt den 3. april 2015 etter en sultestreik han satte i gang som en protest mot forfølgelsen.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/16/187838.html
Kinesisk versjon:
https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/10/屡遭迫害-陕西宋智再遭非法关押逾一年-413612.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.