Kina: Dømt til tre års fengsel etter å ha vært på flukt fra hjemmet i sju år

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

En innbygger fra Jinzhou by i Liaoning provinsen ble tvunget til å leve hjemmefra for å unngå å bli fengslet for sin overbevisning på Falun Gong. Han ble likevel en dag arrestert og dømt til tre års fengsel.

Falun Gong som også er kjent som Falun Dafa, er en eldgammel, spirituell meditasjonsmetode som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Wu Baoguis siste straffeutmåling stammer fra arrestasjonen den 25. september 2012. Da ble han forfulgt av politiet i flere måneder. Under oppholdet i Jinzhou interneringssenter ble han torturert. Ti måneder senere ble den høyre siden av kroppen lammet på grunn av en svulst som vokste på den venstre siden av hjernen. Han ble løslatt mot kausjon den 2. juli 2013.

Tingretten i Guta planla et rettsmøte den 29. september 2013. Wu nektet å møte opp i retten fordi han ikke hadde gjort noe galt med å utøve sin konstitusjonelle rett til trosfrihet.

Tre namsmenn reiste til hjemmet hans den 8. oktober 2013 for å kunngjøre dommen (ukjent lengde). De prøvde å få signaturen hans, men Wu nektet. Wu reiste straks hjemmefra for å unngå å bli satt i fengsel.

Etter sju år på vandring ble Wu arrestert i nabobyen Huludao den 27. mai 2020. Der ble han rapportert til politiet for å ha snakket med folk om Falun Gong. Han ble først satt i Huludao interneringssenter og deretter overført til Jinzhou for en 14-dagers karantene.

Wu ble dømt til tre års fengsel den 17. juni 2020 og fikk ti dager ankefrist på dommen.

Wu Baoguis sonte sin første fengselsperiode i 2000 ved Jinzhou tvangsarbeidsleir.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/7/185792.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.