Det kinesiske folk våkner opp til fakta

 • Kinesere tar avstand fra Kommunistpartiet ved hjelp av Falun Gong-utøvere

  Spredningen av COVID-19 har nådd over 180 land i de siste månedene med over 1,7 millioner smittede og over 150.000 dødsfall. Gjennom denne humanitære krisen har Falun Gong-utøvere utenfor Kina ringt til folk i Kina for å gi dem riktig informasjon om koronaviruset. Mange i Wuhan som svarte på telefonoppringningene, ble rørt til tårer.
 • Kinesisk politioffiser: "Vi er her for å gratulere Mester Li med dagen"

  I løpet av de siste 21 årene har Falun Gong-utøvere i hele verden informert om Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse. Mange innen politiet har forstått brutaliteten og den ulovlige handlingen og har begynt å støtte utøverne på forskjellige måter. Her er to historier som Minghui.org nylig har mottatt.
 • Kina: Utøvers ektefelle rolig i troen på Falun Dafa under spredning av Wuhan-viruset

  Min kone begynte å praktisere Falun Dafa i 1996. Da Det kinesiske kommunistpartiet begynte å forfølge metoden i juli 1999, dro hun til Beijing for å appellere. Etterpå ble hun utsatt for forfølgelse i nabolaget vårt. Hun ble arrestert en rekke ganger og sendt til senter for hjernevask og arbeidsleirer. Hver gang, rett før politiet dukket opp, gjemte jeg Falun Dafa-bøkene og portrettet av Mesteren. I det politiet begynte å bryte seg inn, blokkerte jeg døren for å hindre dem i å komme inn i huset.
 • Historisk tilbakeblikk: Fra Det sovjetiske kommunistpartiet til Det kinesiske kommunistpartiet

  Etter at koronaviruset hadde spredd seg over hele verden og blitt til en pandemi, la KKP skylden på vestlige land og hevder nå at de er villig til å «styrke samarbeidet med andre land» og «sammen bygge et samfunn med en felles framtid for menneskeheten». Men etter å ha sett den virkelige sannheten, går mange journalister i Kina nå ut og hever sin egen stemme. Istedet for å gjenta KKP's propaganda, avslører de styresmaktenes dekkoperasjoner og det ufullkomne helsesystemet. De krever pressefrihet slik at folk kan få faktainformasjon.
 • Kina: Helsepersonell kritiske til håndteringen av koronavirus-utbruddet i Wuhan

  Hu Dianbo som er lege fra Hubei Aerospace sykehus i Xiaogan i Hubei provinsen, avslørte den 24. januar i en melding på nettet at han og hans kolleger estimerte at over 100.000 mennesker var smittet av Wuhan-viruset. "For å dekke over fakta, uttalte Hubei provinsen at de hadde tilstrekkelig med forsyninger og nektet å motta hjelp utenfra. Sykehusene er som et helvete der folk løper omkring og håper på å overleve", skrev han. "Jeg vet at jeg ved å gjøre dette [skrive denne meldingen], muligens havner i trøbbel. Men jeg bryr meg ikke; å redde liv er viktigere."
 • Koronamelding fra Kina: Hvordan kinesiske sykehus oppnår høye friskmeldingsrater og lave dødsrater

  En Minghui-korrespondent intervjuet dr. Zheng (alias) som arbeider på intensivavdelingen på et sykehus. Han forklarte hvordan sykehuset hans klarte å rapportere at det ikke er noen bekreftede tilfeller de siste ukene, selv om de fortsatt behandler pasienter med koronaviruset. For å oppnå den "høye raten som er blitt friske, skrev sykehuset ut fem av pasientene, inkludert to i respirator på grunn av COVID-19. Sykehuset la dem inn på nytt samme dag, men nå som pasienter med andre sykdommer, slik som slag, hjerneblødning og Alzheimer.
 • Kina: "Alt er en bløff". "Koronavirus-tilfeller underrapporteres"

  Mens Amerika og mange andre land innfører hastetiltak for å stagge koronavirus-epidemien, melder Kina at antall nye tilfeller nærmer seg null. Det ble for eksempel bare meldt om fire nye tilfeller i Hubei den 13. mars 2020, og alle oppstod i Wuhan. "I store trekk er toppen av epidemien nådd i Kina", erklærte Mi Feng den 12. mars 2020. Han er talsmann for Den nasjonale helsekommisjonen. Uavhengige undersøkelser fra en rekke nyhetsmedier viser noe annet.
 • Kina: En gang så lojale partimedlemmer frasier seg medlemskap i Kommunistpartiet

  På grunn av korona-virusepidemien er mange kinesiske byer i karantene, veier er stengt og folks bevegelsesfrihet er begrenset. Jeg har imidlertid lagt merke til at flere melder seg ut Kommunistpartiet. Dette er spesielt, fordi før virus-utbruddet meldte flere seg bare ut av partiets ungdoms-organisasjoner. Nå gikk det plutselig opp for meg at folk som var medlem av partiet og som tidligere hadde nektet å melde seg ut, var villige til å gjøre det.
 • Kina: Koronavirus-krisen får flere og flere til å ta avstand fra regimet

  Jeg har lagt merke til at midt i Koronavirus-epidemien er flere mennesker villige til å lytte til meg og frasi seg medlemskapet i Det kinesiske kommunistpartiet og tilsluttede organisasjoner. Jeg er mer oppmerksom nå enn noen gang på behovet og viktigheten av å informere om Falun Gong og forfølgelsen til så mange mennesker som mulig. Jeg føler at tiden som er tildelt oss utøvere for å kultivere og redde mennesker, blir mindre og mindre.
 • Kina: Koronavirus-pasienter takker utøvere for råd

  Det er ikke funnet noen behandling for Koronaviruset så langt. Innbyggerne i Wuhan har sittet fanget i byen siden 23. januar 2020. De lever i redsel fordi alle er truet av epidemien. Falun Gong-utøvere utenfor Kina har ringt dem og gitt råd om hvordan de kan være trygge. I flere år har utøvere rådet folk til å frasi seg sitt medlemskap i Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) og dets tilsluttede organisasjoner. KKP har begått utallige grufulle forbrytelser etter at de kom til makten.
 • Kina: Folk erfarer det verdifulle med Falun Dafa

  «Jeg kjenner flere eldre Falun Dafa-utøvere som informerer om Falun Dafa og forfølgelsen hele året rundt. De risikerer sin egen sikkerhet for å hjelpe mennesker til å forstå hvor fantastisk Falun Dafa er. Jeg er dypt rørt av det de gjør.»
 • Kina: Holdningen til politioffiserer har endret seg

  Til tross for den pågående forfølgelsen i Kina har en del politioffiserer fått informasjon om Falun Gong, og flere har endret sin holdning overfor utøverne. Her er noen eksempler. Jeg snakket med en politivakt i en tvangsarbeidsleir en dag i 2004 og informerte ham om Falun Gong. Han hadde nettopp gitt sjokk til utøvere med elektriske batonger for å tvinge dem til å gi opp sin overbevisning. Han fortalte meg at noen utøvere hadde skrevet artikler etter fengselsoppholdet. De hadde skrevet at han var ond, og de hadde satt ham på en liste over bøller.
 • Kina: Utøvers egen erfaring av Falun Gong og politiet

  Jeg har praktisert Falun Dafa i 20 år, og det har endret livet mitt. Både jeg og familien min har fått mange goder av Dafa. Jeg er styrer i en barnehage. I april 1998 ble jeg slått av fire førskolelærere som var i slekt med leder for myndighetene i landsbygden.
 • Kina: “Ingen grunn til å forfølge Falun Gong og lage trøbbel for oss selv i fremtiden”

  En Falun Gong-utøver dro til en nærliggende by for å hente informasjonsbrosjyrer produsert av en utøver der. Han tok en drosje tilbake og snakket med sjåføren om Falun Gong. Før han nådde hjem, ble han stoppet av en politibil. Flere tjenestemenn åpnet bildøren og tok vesken med alle brosjyrene.
 • Kina: Flere står opp for Falun Gong

  Min kone og jeg satt på bussen og ga straks setene våre til to eldre. Vi delte ut Falun Gong-brosjyrer med informasjon om metoden og ønsket at folk skulle få vite hva Falun Gong står for. Det Kinesiske Kommunistpartiet har spredt en mengde negative informasjoner om kultiveringspraksisen gjennom regjeringseide medier.