Nyheter fra Kina

Mishandling og tortur i forfølgelsen | Det kinesiske folk våkner opp til fakta | Propaganda | Annet | Rettsak

 • Kina: Ny fengslingsdom etter ni arrester

  En utøver på 46 år har vært arrestert i over ett år fordi han øver Falun Gong. Dette er niende gang utøveren har blitt arrestert for sin overbevisning på Falun Gong. Han er flyingeniør, men har stadig vært i sentre for hjernevask og i fengsel. Han ble arrestert den 28. september 2019 og sitter nå fengslet i et interneringssentet og venter på sin dom.
 • Kina: Utøver dømt til ny fengsling etter ett år i isolasjon

  Det kinesiske kommunistpartiet har latt eieren av en liten bedrift sitte i isolasjon i over ett år. Hun ble nylig dømt til 1 ½ års fengsel og fikk en bot på 5000 yuan for hennes overbevisning på Falun Gong. I denne perioden har hun vært nektet familiebesøk. Flere detaljer om dommen hennes gjenstår å undersøke.
 • Kina: To eldre damer arrestert for deres overbevisning

  Den 27. oktober 2020 ble to eldre damer arrestert i hjemmene dere fordi de praktiserte Falun Gong. Den ene av utøverne som er 81 år, er løslatt. Den andre er i skrivende stund fortsatt fengslet. En gruppe politibetjenter brøt seg inn i hjemmet til utøveren på 58 og ransaket boligen hennes. Pc, skriver, Falun Gong-bøker og annet materiell ble konfiskert. Polititet arresterte utøveren og mente at hun hadde delt ut Falun Gong-materiell et par dager tidligere.
 • Kina: Advokat krever tilbakekalling av arrestordre

  En advokat som representerer ei 60 år gammel dame, krever at påtalemyndighetene tilbakekaller en arrestordre. Arrestordren ble utstedt fordi den eldre damen praktiserer Falun Gong. Advokaten krever også etterforskning av politiets brudd på juridiske prosedyrer fordi han mener at de har fabrikkert bevis mot den eldre damen.
 • Kina: Pensjonert offiser døde på grunn av sin overbevisning

  En pensjonert offiser døde den 1. september 2020 etter å ha holdt ut over tjue års forfølgelse for sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært målgruppe for det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Offiseren ble 92 år gammel. Fu Yishuan gikk inn i det militære i 1944 da han var bare 15 år. Han deltok i borgerkrigen og var militæroffiser i byen Nanjing i Jiangsu-provinsen til han gikk av med pensjon.
 • Kina: Kvinne slått i hjel 16 dager etter at hun ble arrestert for sin overbevisning

  En kvinne i en landsby ble pågrepet av en av landsbyens funksjonærer og en gruppe paramilitære soldater den 28. juni 2020. Hun ble angitt fordi hun var i besittelse av Falun Gong-litteratur. Utøveren ble kjørt til et tomt hus i et fjellområde og brutalt slått og torturert. Hun døde den 13. juli av skadene. Landsbyrådet tvang familien til å kremere kroppen hennes samme dag. Ifølge familien var ansiktet deformert, og kroppen var full av blåmerker.
 • Kina: Hang opp et banner. Dømt til to års fengsel

  Den 22. mai 2020 ble en mann dømt til to år samt å betale en bot på 3000 yuan for å ha nektet å gi opp sin tro på Falun Gong. Utøveren som er 69 år, ble arrestert den 12. november 2019 fordi han hang opp et banner med teksten «Falun Dafa er bra». Politiet ransaket boligen hans to ganger. De ble skuffet over at de ikke fant noen Falun Gong-bøker i leiligheten.
 • Kina: Lærer oppsagt etter 1 ½ års soning for sin overbevisning

  En lærer i grunnskolen ble oppsagt fra jobben etter at hun hadde sonet 1 ½ år for å nekte å frasi seg sin tro på Falun Gong. Utøveren som er 49, ble arrestert i juli 2017 og internert i seks uker. Etter løslatelsen holdt arbeidsgiveren tilbake 7.000 yuan i bonus som hun hadde opptjent i første halvdel av året.
 • Kina: Arrestert og fengslet gjentatte ganger for sin overbevisning

  Ei kvinne har gjennomlevd ubeskrivelig tortur. Hun ble holdt fanget i en tvangsarbeidsleir og fengsel i totalt 11 år, kun fordi hun nektet å gi opp sin tro på Falun Gong. Utøveren som er 63 år, arbeidet i en markedsavdeling. Hun begynte med Falun Gong som er en meditasjonsmetode basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, noen få måneder før Det kinesiske kommunistpartiet startet den landsomfattende kampanjen mot metoden i juli 1999. Her følger en detaljert redegjørelse over fengselsoppholdet i 2012, samt den siste forvaringen i 2019.
 • Kina: Utøver dør i varetekt fire dager etter at hun ble arrestert for å praktisere Falun Gong

  Ei kvinne i 60-årene døde fire dager etter at hun ble arrestert for å praktisere Falun Gong, en åndelig meditasjonsmetode som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Utøveren ble arrestert i sin bolig den 13. mai 2020. Tjenestemenn konfiskerte Falun Gong-bøkene hennes og annet relatert materiell. Ektemann fikk ikke noen informasjon fra politiet hvor de kjørte henne. Hun ble arrestert fordi hun ble anmeldt for å ha delt ut Falun Gong-materiell i august i fjor.
 • Kina: Kvinne ble torturert og arbeidsufør i varetekt

  En Falun Gong-utøver som ble arbeidsufør etter over et år i forvaring, må møte i retten i begynnelsen av august på grunn av sin overbevisning. Utøveren som er 54 år gammel, ble arrestert den 25. juli 2019. Hun ble seksuelt misbrukt og torturert i varetekt. Den 22. oktober 2019 ble utøveren anklaget av påtalemyndighetene i Jiaoqu for å "underminere håndhevingen av loven" en standard-påstand som blir brukt for å dømme Falun Gong-utøvere.
 • Døde etter tortur og hyppig trakassering

  En utøver utviklet et faretruende høyt blodtrykk og andre symptomer under ni måneder i fengsel. Hun ble arrestert fordi hun praktiserer Falun Gong. Myndighetene trakasserte henne regelmessig også etter løslatelsen i januar 2016. Helsetilstanden ble aldri bra igjen, og hun døde den 14. mai 2020, 70 år gammel.
 • Arrestert for fjerde gang for sin overbevisning

  Et ektepar ble arrestert fordi de pratet med folk om Falun Gong og korona-pandemien. Det er fjerde gang konen arresteres for sin overbevisning. I løpet av de siste 21 årene har Falun Gong-utøvere drevet fredelig motstandsarbeid mot forfølgelsen på grasrotnivå. Etter utbruddet av koronaviruset i Kina, begynte utøvere over hele Kina å informere folk om hvordan kommunistregimet har brukt samme avlednings-metoder og undertrykkings-teknikker som under forfølgelsen av deres overbevisning. Regimet ønsket å skjule utbruddet av koronaviruset.
 • Kina: Pensjonert lærer dømt med fabrikkerte bevis

  En utøver ble dømt til 16 måneders fengsel den 23. april 2020 for sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. utøveren som er pensjonert lærer i 60-årene, ble arrestert den 23. april 2019 om kvelden. Politiet tok ham med til forskjellige steder neste dag og tok bilder av ham på hvert sted. Deretter beskyldte de ham for å levere ut Falun Gongs informasjonsbrosjyrer over hele byen. Utøveren møtte i retten den 23. oktober 2019. Advokaten hans krevde en ikke-skyldig dom for ham, og han selv vitnet til eget forsvar.
 • Kina: Etter seks år i fengsel ble kvinne dømt til 3 ½ år for sin overbevisning

  En utøver ble dømt til 3 ½ år for å ha informert om Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet siden 1999. Politiet fulgte etter utøveren da at hun delte ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong i et boligområde den 17. september 2019. Politiet brøt seg inn i boligen den 23. september, konfiskerte Falun Gong-bøkene og datamaskinen og arresterte henne.