Nyheter fra Kina

Mishandling og tortur i forfølgelsen | Det kinesiske folk våkner opp til fakta | Propaganda | Annet | Rettsak

 • Kina: Ny dom for sin tro på Falun Gong etter seks år i fengsel

  Etter nesten to år i forvaring ble en mann dømt til to år og bøtelagt 5000 yuan for sin overbevisning på Falun Gong, en åndelig meditasjonsmetode som har vært forfulgt av Det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Utøveren som er 45 år, ble arrestert den 28. februar 2019 og har siden sittet i Dawa interneringssenter.
 • Kina: Dømt til tre års fengsel etter å ha vært på flukt fra hjemmet i sju år

  En utøver ble tvunget til å leve hjemmefra for å unngå å bli fengslet for sin overbevisning på Falun Gong. Han ble likevel en dag arrestert og dømt til tre års fengsel. Utøverens siste straffeutmåling stammer fra arrestasjonen den 25. september 2012. Da ble han forfulgt av politiet i flere måneder. I interneringssenteret ble han torturert. Ti måneder senere ble den høyre siden av kroppen lammet på grunn av en svulst som vokste på den venstre siden av hjernen. Han ble løslatt mot kausjon den 2. juli 2013.
 • Kina: Tidligere fengslet i 14 år. Ny dom på 5 år

  En mann ble nylig dømt til fem år og fikk 10.000 yuan i bot på grunn av sin overbevisning på Falun Gong, som er en åndelig kultiveringsmetode som har vært forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet siden 1999. Det var tredje gangen utøveren ble dømt. Tidligere har han sonet totalt 14 år i fengsel. En gang ble han arbeidsufør som følge av torturen i fengselet.
 • Kina: Veteran fra luftforsvaret døde trolig av matforgiftning i fengsel

  En utøver døde den 14. august 2018, to måneder etter han ble løslatt fra fengsel for å praktisere Falun Gong. Ved kremering merket begravelses-agenten at den avdødes aske var sort. Begravelses-agenten nevnte dette for familien. De kunne fortelle ham at Zhong nettopp hadde blitt løslatt fra fengsel. Da stoppet agenten å snakke.
 • Kina: I rettssak for sin overbevisning. Lokalbefolkning vitnet til hans forsvar

  En utøver ble stilt for retten den 4. september 2020 for sin tro på Falun Gong, en gammel åndelig meditasjonsmetode som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Utøveren og konen ble arrestert den 3. desember 2019 fordi hun snakket om Falun Gong til andre. Selv om konen ble løslatt to dager senere, er mannen fortsatt internert ved et internerings-senter.
 • Kina: Kvinne døde etter trakassering i fengsel

  En kvinne døde rundt 20. juli 2020 etter at helsen ble forverret etter mange arrestasjoner og trakasseringer fordi hun praktiserer Falun Gong. Datteren er fortsatt fengslet, også hun fordi hun nekter å frasi seg Falun Gong.
 • Kina: 72 år gammel kvinne arrestert ni ganger for sin overbevisning

  En 72 år gammel kvinne blir tiltalt for sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sinn, som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999Utøveren ble arrestert to ganger i 2019; den 22. februar og den 24. juni. Hjemmet hennes ble ransaket i tilknytning til den første arrestasjonen, og hun ble internert i en måned ved et internerings-senter.
 • Kina: Fire Falun Gong-utøvere arrestert

  Den 22. september 2020 ble fire utøvere fra Beijing saksøkt for å ha praktisert Falun Gong. Høringen varte fra klokken 09.00 - 14.00.
 • Kina: Etter ni arrester står en utøver overfor en ny fengslingsdom

  En utøver har vært arrestert i over ett år. Han venter nå på en dom fordi han er Falun Gong-utøver. Falun Gong har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Flyteknikkeren ble arrestert den 28. september 2019 og har siden vært fengslet i et senter for internering.
 • Kina: Ny fengslingsdom etter ni arrester

  En utøver på 46 år har vært arrestert i over ett år fordi han øver Falun Gong. Dette er niende gang utøveren har blitt arrestert for sin overbevisning på Falun Gong. Han er flyingeniør, men har stadig vært i sentre for hjernevask og i fengsel. Han ble arrestert den 28. september 2019 og sitter nå fengslet i et interneringssentet og venter på sin dom.
 • Kina: Utøver dømt til ny fengsling etter ett år i isolasjon

  Det kinesiske kommunistpartiet har latt eieren av en liten bedrift sitte i isolasjon i over ett år. Hun ble nylig dømt til 1 ½ års fengsel og fikk en bot på 5000 yuan for hennes overbevisning på Falun Gong. I denne perioden har hun vært nektet familiebesøk. Flere detaljer om dommen hennes gjenstår å undersøke.
 • Kina: To eldre damer arrestert for deres overbevisning

  Den 27. oktober 2020 ble to eldre damer arrestert i hjemmene dere fordi de praktiserte Falun Gong. Den ene av utøverne som er 81 år, er løslatt. Den andre er i skrivende stund fortsatt fengslet. En gruppe politibetjenter brøt seg inn i hjemmet til utøveren på 58 og ransaket boligen hennes. Pc, skriver, Falun Gong-bøker og annet materiell ble konfiskert. Polititet arresterte utøveren og mente at hun hadde delt ut Falun Gong-materiell et par dager tidligere.
 • Kina: Advokat krever tilbakekalling av arrestordre

  En advokat som representerer ei 60 år gammel dame, krever at påtalemyndighetene tilbakekaller en arrestordre. Arrestordren ble utstedt fordi den eldre damen praktiserer Falun Gong. Advokaten krever også etterforskning av politiets brudd på juridiske prosedyrer fordi han mener at de har fabrikkert bevis mot den eldre damen.
 • Kina: Pensjonert offiser døde på grunn av sin overbevisning

  En pensjonert offiser døde den 1. september 2020 etter å ha holdt ut over tjue års forfølgelse for sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært målgruppe for det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Offiseren ble 92 år gammel. Fu Yishuan gikk inn i det militære i 1944 da han var bare 15 år. Han deltok i borgerkrigen og var militæroffiser i byen Nanjing i Jiangsu-provinsen til han gikk av med pensjon.
 • Kina: Kvinne slått i hjel 16 dager etter at hun ble arrestert for sin overbevisning

  En kvinne i en landsby ble pågrepet av en av landsbyens funksjonærer og en gruppe paramilitære soldater den 28. juni 2020. Hun ble angitt fordi hun var i besittelse av Falun Gong-litteratur. Utøveren ble kjørt til et tomt hus i et fjellområde og brutalt slått og torturert. Hun døde den 13. juli av skadene. Landsbyrådet tvang familien til å kremere kroppen hennes samme dag. Ifølge familien var ansiktet deformert, og kroppen var full av blåmerker.