Mishandling og tortur i forfølgelsen

 • Kina: Eldre kvinner dømt for å fortelle hvordan Falun Gong reddet livene deres

  To kvinner ble dømt til fengsel den 19. mars 2019 fordi de snakket med folk om Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sinn som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Den ene kvinnen som er 82, år ble dømt til 5 ½ år og fikk en bot på 8.000 yuan. Den andre kvinnen som er 69 år, fikk 6 års fengsel og en bot på 10.000 yuan.
 • Kina: Dømt til fengsel for å fjerne propaganda-plakater som sverter Falun Gong

  To Falun Gong-utøvere ble stilt for retten i Longquanyi den 28. april 2019 for å ha fjernet propaganda-plakater som sverter Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Begge vitnet i retten sin egen sak. Den ene fortalte hvordan det å praktisere Falun Gong hadde forbedret helsen og bedret personligheten hans. Den andre argumenterte med at forfølgelsen mot Falun Gong ikke hadde hjemmel i loven.
 • Kina: Ektepar arrestert for å henge opp plakater om Falun Gong

  Et ektepar hang opp selvklebende plakater der det stod "Falun Dafa er bra" da politiet kjørte forbi og arresterte dem den 8. mai 2019. Politiet ransaket parets hjem to ganger og konfiskerte pc og skriver, blekk og Falun Gong-bøker. Alt skulle brukes som bevis for å kunne anmelde dem.
 • Kina: Fikk hjerneskade og hjerteproblemer etter mishandling under arrest

  En 56 år gammel utøver ble påvist å ha fått hjerneskade og hjerteproblemer etter mishandling fra politiet som følge av en arrest fordi hun praktiserte Falun Gong, en spirituell metode som har blitt forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet siden 1999. Utøveren ble arrestert den 11. mars 2019 fordi hun delte ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong på et bondemarked. Fordi hun nektet å gi opp navn og hjemmeadresse, mishandlet politiet henne, og mot hennes vilje tok de fingeravtrykk.
 • Kina: Forretningsmann dømt til fire års fengsel for sin overbevisning

  En vellykket forretningsmann og Falun Gong-utøver ble arrestert i sitt hjem for ett år siden. Han ble dømt til fire års fengsel og måtte betale en bot på 8000 yuan (ca. 10.000 NOK). To advokater som var ansatt av familien, krevde «ikke skyldig» på hans vegne. De påpekte at politiet hadde ransaket hjemmet hans uten ransakelsesordre, at Deng ikke var hjemme under ransakelsen og at politiet ikke hadde gitt en liste over ting som var blitt konfiskert.
 • Kina: "Jeg vil dømme henne, selv uten bevis"

  En Falun Gong-utøver ble stilt for retten den 21. mai 2019 for å ha nektet å oppgi sin tro på Falun Gong, en åndelig metode som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Advokat hennes erklærte henne ikke skyldig. Han argumenterte med at påtalemyndighetene ikke hadde kommet opp med bevis for anklagene mot klienten, og han krevde full frifinnelse.
 • Kina: Kvinne forgiftet under internering

  Seks måneder etter at den 76 år gamle utøveren ble løslatt etter ett år i internering fordi hun ikke ville frasi seg sin tro på Falun Gong, har hun fortsatt sterke ettervirkninger. Hun har hodepine og føler seg svimmel og har fremdeles blod i urinen av narkotiske stoffer hun fikk injisert. Mange av de narkotiske stoffene fikk hun i maten mens hun var internert på et rehabiliseringssenter for rus.
 • Kina: Utøver dømt, fengslet og torturert for å ikke gi opp sin tro

  En utøver ble arrestert den 30. september 2017 etter at hun ble filmet av overvåkningskamera mens hun delte ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong. Hun ble satt i et forvaringssenter. En domstol arrangerte fire høringer om hennes sak. Dommeren avsluttet hver høring uten å avsi en dom. Utøverens advokaten fikk senere trukket advokatlisensen tilbake i seks måneder fordi han hadde forsvart en Falun Gong-utøver i retten.
 • Kina: Kvinne arrestert tre ganger. Forsvarte sin trosfrihet i retten

  En nybakt bestemor ble stilt for retten den 11. april 2019 på grunn av sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden juli 1999. Det er ikke første gangen denne utøveren rammes for sin overbevisning. Hun har blitt dømt to ganger tidligere, den første gangen i 2005 og den andre gangen i 2010, og sonet fengselsstraff i totalt ni år for å nekte å frasi seg Falun Gong.
 • Kina: "Du har ikke lov å fremme Falun Gong i retten!"

  En nybakt bestemor ble stilt for retten den 11. april 2019 på grunn av sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden juli 1999. Det er ikke første gang hun rammes for sin overbevisning. Hun har blitt dømt to ganger, en gang i 2005 og nå i 2010, og har sonet fengselsstraff i totalt ni år for å nekte å frasi seg Falun Gong.
 • Kina: Slagpasient ble nektet prøveløslatelse. Døde i fengselet

  En Falun Gong-utøver døde i et fengsel mindre enn ni måneder etter at han begynte å sone en dom for sin tro på Falun Gong. Den 65 år gamle mannen ble rammet av flere slag og hadde faretruende høyt blodtrykk. Han ble likvel nektet prøveløslatelse på medisinsk grunnlag fordi han nektet å frasi seg sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.
 • Kina: Tidligere fengslet i syv år, arrestert igjen for sin overbevisning

  En Falun Gong-utøver som tidligere var flyingeniør, ble nylig dømt til 3 ½ års fengsel. Hans siste dom er bare en av mange arrestasjoner. Han har vært til sammen syv år i forvaring. Alle arrestasjonene er relatert til utøverens tro på Falun Gong, også kjent som Falun Dafa. Det er en meditasjonsmetode med rolige øvelser og basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Praksisen er blitt forfulgt av Kommunistpartiet i Kina siden juli 1999.
 • Kina: Anke gjennomført uten rettslig revurdering

  En utøver ble dømt til fire års fengsel i desember 2018 for å praktisere Falun Gong. Falun Gong er en spirituell meditasjonsmetode som er blitt forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet siden 1999. Anken hennes ble avvist to måneder senere. Domstolen leverte avgjørelsen angående utøverens sak den 22. februar, uten å holde en åpen høring. Familien fikk ikke vite noe om dommen før to dager senere.
 • Kina: Fengslet og torturert i 17 år for å nekte å gi opp sin tro på Falun Gong

  Helt siden det kinesiske kommunistregimet iverksatte sin forfølgelse av Falun Gong i 1999 har en mann i Xuchang fylke i Henan provinsen blitt utsatt for endeløs tortur og fengsling for å nekte å gi opp sin overbevisning. Han er nå i fengsel for tredje gang og blir torturert der. Falun Gong er en kultiveringsmetode som er blitt lært bort offentlig i Kina siden 1992.
 • Kina: Falun Gong-utøver fikk konfiskert nesten 500.000 yuan ved arrestasjon

  En 38 år gammel kvinne ble dømt til fire års fengsel for sin tro på Falun Gong. Familien hennes har anket dommen. Utøveren ble tatt klokken 21 om kvelden den 23. mai 2018. Da var hun alene hjemme. Politiet konfiskerte datamaskinen hennes, Falun Gong-bøker og fem innskuddsbevis verdt totalt nesten 500.000 yuan (omtrent 500.000 NOK) som hun hadde arvet etter foreldrene.