Kina: Dømt til fengsel for å fjerne propaganda-plakater som sverter Falun Gong

To Falun Gong-utøvere ble stilt for retten i Longquanyi den 28. april 2019 for å ha fjernet propaganda-plakater som sverter Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Både Yuan Xuefen og Wen Juping vitnet i retten i sin egen sak. Yuan fortalte hvordan det å praktisere Falun Gong hadde forbedret helsen og bedret personligheten hans. Wen argumenterte med at forfølgelsen mot Falun Gong ikke hadde hjemmel i loven. Yuans advokat la også fram påstand om fritagelse av straffeskyld på hennes vegne. Presiderende dommer avbrøt dem stadig.

Yuan som er 55 år, ble dømt til en to-årig fengselsstraff på slutten av rettshøringen. Dommen til Wen som er 69 år, er fortsatt under behandling. Begge kvinnene bestemte seg for å anke dommene.

Familien sønderknust av arrestasjonen
Yuan og Wen som er innbyggere i Luodai i Sichuan provinsen, ble arrestert den 21. mai 2018. Politiet kroppsvisiterte Yuan og konfiskerte mobiltelefonen og Falun Gong-materiell som ble funnet i vesken hennes. Hun ble satt i forvaringssenteret i Chengdu.

Da de fikk vite at påtalemyndighetene hadde sendt Yuans sak til politiet, dro den 87 år gamle faren og 85 år gamle moren til politistasjonen den 5. november 2018 for å kreve at hun ble løslatt. De ble begge anholdt ved politistasjonen noen timer, men ble løslatt om kvelden. Yuans yngre bror og sønn, som dro sammen med det eldre paret, ble fengslet og satt i politiets varetekt i sju dager.

Yuans eldre bror, Yuan Bin, som også praktiserer Falun Gong, ble arrestert den 24. januar 2019 da han besøkte foreldrene i forbindelse med det kinesiske nyttåret. Han står ovenfor en fengselsdom for sin overbevisning etter at påtalemyndighetene godkjente arrestasjonen.

Arrestasjonene og forvaringene av Yuan og brødrene hennes forårsaket stor motgang for de gamle foreldrene. Moren besvimte, men kom seg til hektene igjen. Faren, Yuan Guangchan, døde på grunn av komplikasjoner som var forårsaket av mentalt stress.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/7/176761.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.