Kina: "Du har ikke lov å fremme Falun Gong i retten!"

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

En nybakt bestemor i Dandong by i Liaoning provinsen ble stilt for retten den 11. april 2019 på grunn av sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden juli 1999.

Det er ikke første gang Shao Changhua rammes for sin overbevisning. Hun har blitt dømt to ganger, en gang i 2005 og nå i 2010, og har sonet fengselsstraff i totalt ni år for å nekte å frasi seg Falun Gong.

Den siste arrestasjonen fant sted den 17. august 2018. Da sto hun i døren hjemme for å ta farvel med sine gjester. En tjenestemann kunne fortelle at de hadde hatt henne under oppsikt. Hun var mistenkt for å være involvert i en sak der to utøvere ble dømt til fengsel for å ha hengt opp Falun Gong-bannere.

Da Zhaos advokat besøkte henne i Dandong forvaringssenter den 19. september 2018, ble hun båret inn av to innsatte. Hun fortalte advokaten at hun hadde sultestreiket i protest mot den ulovlige fengslingen.

Shaos familie møtte Yang Shuo, tjenestemannen som hadde hennes sak, flere ganger med krav om løslatelse. Yang sa han allerede hadde framlagt saken for påtalemyndighetene i Yuanbao distrikt.

Shaos datter som var gravid i sjuende måned, møtte aktor Zhao den 15. oktober 2018. Hun ble fortalt at den eneste måten moren kunne unngå tiltale, var å skrive en erklæring og fornekte Falun Gong.

Aktor Zhao sendte saken til påtalemyndighetene i Zhen'an distrikt, som deretter videresendte den til tingretten i Zhen'an.

Shao møtte i retten den 11. april 2019. Familien ble først informert om høringen en time før den startet. De skyndte seg til rettslokalene og fikk se henne i håndjern og fotlenker. Det virket som hun hadde store problemer med hørselen, men var ellers ved godt mot.

Hun avviste anklagene mot seg. Hun argumenterte med at det ikke finnes en lov i Kina som kriminaliserer Falun Gong og at hun var arrestert ulovlig for å utøve sin konstitusjonelle rett til trosfrihet.

Shao fortalte også om hvordan Falun Gong har kurert sykdommene hennes og forbedret hennes livskvalitet. Dommer Guo Zhongren stoppet henne med så si: "Du har ikke lov å fremme Falun Gong i retten!"

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/21/176573.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.