Kina: Kvinne arrestert tre ganger. Forsvarte sin trosfrihet i retten

En nybakt bestemor i Dandong by i Liaoning provinsen ble stilt for retten den 11. april 2019 på grunn av sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden juli 1999.

Det er ikke første gangen Shao Changhua er rammet for sin overbevisning. Hun har blitt dømt to ganger tidligere, den første gangen i 2005 og den andre gangen i 2010. Hun har totalt sittet ni år i fengsel fordi hun nekter å gi opp Falun Gong.

Den siste arrestasjonen hennes var den 17. august 2018. Da sto hun i døren for å ta farvel med noen gjester. En tjenestemann kunne fortelle at de hadde hatt henne under overvåkning, mistenkt for å være involvert i en annen sak der to utøvere ble dømt til fengsel for å ha hengt opp Falun Gong-bannere.

Da Zhaos advokat besøkte henne i Dandong forvaringssenter den 19. september 2018, ble hun båret inn av to innsatte. Hun fortalte advokaten at hun hadde sultestreiket i protest mot den ulovlige fengslingen.

Shaos familie møtte Yang Shuo, en tjenestemann som hadde hennes sak, flere ganger med krav om løslatelse. Yang sa han allerede hadde framlagt saken for påtalemyndighetene i Yuanbao distrikt.

Shaos datter, som var gravid i sjuende måned, møtte aktor Zhao den 15. oktober 2018. Hun ble fortalt at den eneste måten moren kunne unngå tiltale, var å skrive en egenerklæring og fornekte Falun Gong.

Aktor Zhao sendte saken til påtalemyndighetene i Zhen'an distrikt som deretter videresendte den til tingretten i Zhen'an.

Shao møtte i retten den 11. april 2019. Familien ble først informert om høringen en time før den startet. De skyndte seg til rettslokalene og fikk se henne i håndjern og fotlenker. Det så ut som hun hadde store problemer med hørselen, men var ellers ved godt mot.

Hun avviste anklagene mot seg. Argumentet hennes var at det ikke finnes en lov i Kina som kriminaliserer Falun Gong og at hun aldri skulle ha blitt arrestert for å utøve sin konstitusjonelle trosfrihet.

Shao fortalte også i retten om hvordan Falun Gong har kurert sykdommene hennes og forbedret livskvaliteten. Dommer Guo Zhongren stoppet henne med så si: "Du får ikke lov å fremme Falun Gong i retten!"

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/21/176573.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.