Kina: "Jeg vil dømme henne, selv uten bevis"

En innbygger i Fushun by i Liaoning provinsen ble stilt for retten i Shenhe den 21. mai 2019 for å ha nektet å oppgi sin tro på Falun Gong, en åndelig metode som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Tian Lilis advokat erklærte henne ikke skyldig. Han argumenterte med at påtalemyndighetene ikke hadde kommet opp med bevis for anklagene mot klienten, og han krevde full frifinnelse.

Dommer Li Hong forsøkte å tvinge Tian til å erkjenne seg skyldig ifølge tiltalen for å ha praktisert Falun Gong. "Jeg vil dømme henne, selv uten bevis", sa hun.

Tian ble arrestert den 23. august 2018 og har blitt holdt i Shenyang forvaringsleir. Påtalemyndighetene i Shenhe distrikt har returnert saken til politidepartementet to ganger på grunn av manglende bevis. Da fabrikkerte politiet "bevis" for at de kunne straffeforfølge henne.

Familien besøkte henne den 17. mars 2019. De sier at vaktene ved forvaringsenteret nektet henne å kjøpe de mest nødvendige sakene på 14 dager, så som tannkrem og sanitetsbind, i et forsøk på å tvinge henne til å frasi seg Falun Gong.

Wu Xia som er aktor fra påtalemyndighetene i Shenhe distrikt, nektet å møte advokaten hennes for å diskutere saken. Wu krevde også at advokaten skulle overtale Tian til å oppgi sin tro. Advokaten svarte at det er hans klients konstitusjonelle rettighet og tros-frihet å praktisere Falun Gong, som ikke bryter noen lov. Han ba Wu løslate klienten. Men Wu svarte: "Det har ikke vært praksis å frikjenne Falun Gong-utøvere i vår region."

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/5/177931.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.