Kina: Forretningsmann dømt til fire års fengsel for sin overbevisning

Deng Chenglian som er en vellykket forretningsmann i Shanghai, ble arrestert i sitt hjem for ett år siden. Han ble dømt til fire års fengsel og en bot på 8000 yuan (ca. 10.000 NOK).

Deng ble ført i rullestol inn i rettsalen i Fengxian den 16. april 2019. På grunn av tortur og mental mishandling under forvaring var helsen hans blitt dårlig.

To advokater, som var ansatt av familien, krevde «ikke skyldig» på hans vegne. De påpekte også at politiet hadde ransaket hjemmet hans uten ransakelsesordre, at Deng ikke var hjemme under ransakelsen og at politiet ikke ga en liste over ting som var blitt konfiskert. Deng Chenglian ble nylig dømt til fire års fengsel for å praktisere Falun Gong.

Advokatene brakte videre et brev fra innbyggerne i hjembyen til Deng i Hubei provinsen. Beboerne hadde signert brevet for å be om Dengs løslatelse.

De skrev: «Falun Gong-praksisen forandret ham [Deng] til en bedre borger, og han har vært til stor hjelp for landsbyen. Vi håper at han snart får igjen sin frihet.»

Donerte 280.000 Yuan til veikonstruksjon
Deng er 48 år og vokste opp i Qichun fylke i Hubei provinsen. Han dro senere til Shanghai og startet en vellykket bedrift. Under påvirkning av venner fikk han dessverre mange dårlige vaner. Kona hans forlot ham, og han hadde et nervøst sammenbrudd i tillegg til magesmerter.

Bare måneder etter at han begynte å praktisere Falun Gong, endret han sin oppførsel. Han ble frisk fra både fordøyelsessykdommer og kronisk prostatitt. Familien og venner var imponerte etter å ha vært vitne til dette, og de støttet ham i kultiveringen.

Ettersom landsbyen hans var isolert fra andre byer grunnet et dårlig veisystem, donerte han i 2010 bort 280.000 yuan (ca. 360 000 NOK) for å bygge veier som ga landsbyen tilknytning til nærområder. Hver gang han kom tilbake til landsbyen, besøkte han familier som hadde det vanskelig, for å hjelpe dem.

Arrest, tortur, nedverdigelse
Politiet i Minhang distrikt arresterte Deng i hans hjem den 23. mars 2018 uten å vise ransakelsesordre eller annen identifikasjon. De tok ham med til politistasjonen for avhøring. Den dagen fikk han hverken mat eller drikke.

Da han ble arrestert ved Minhang forvaringssenter, nektet han å gi opp sin overbevisning. Vaktene satte ham i håndjern, lenket beina hans og torturerte ham. Da han startet en sultestreik i protest mot torturen, ble han tatt med til Shanghai fengselssykehus. Der ble han fastbundet til en seng i 11 døgn uten mulighet til å bevege seg eller gå på do. En formell arrestordre ble først skrevet den 27. april 2018.

Xu Junmin som er offiser ved forvaringssenteret, beordret seks innsatte til å torturere ham i juni 2018. De barberte hodet hans for å nedverdige ham. To dager senere satte vaktene ham i håndjern og lenket beina hans. Deng begynte sin andre sultestreik sent i juni. Vaktene tvangsforet ham med et urinkateter. Dette resulterte i hevelser i hans genitale deler og i urinveiene. Han ble deretter bundet til en seng i en måned.

Deng ble tatt med til fengselssykehuset den 3. juli 2018 og bundet til en seng i 17 døgn. Lemmene var fastspente og en stropp over brystet gjorde slik at han ikke kunne bevege seg. Han ble tvangsforet gjennom nesen, og dette førte til hevelser i hals og nese. Han fikk etter hvert brystsmerter og liggesår på ryggen.

Rettshøring
Da politiet presenterte Deng sin sak for domstolen i Fengxian den 23. juli 2018, påsto de at de fant tre telefoner i hjemmet hans. De sa at han brukte dem til å sende Falun Gong-relaterte beskjeder til WeChat-grupper.

Den 3. september 2018 fortalte Deng tjenestemenn ved senteret at han ikke kunne jobbe kveldsskift på grunn av dårlig helse. Da satte de ham i en enecelle. Etter at han begynte sin tredje sultestreik den 4. september, ble han holdt på enecelle om kvelden Om dagen ble han fastspent til sengen for tvangsforing. Han ble ikke overført til en vanlig celle før 17. september.

Forsøk på hjelp fra hele hjembyen
Dengs tredje sultestreik har vart i mer enn syv måneder, og han er ekstremt svak. Tjenestemenn har gitt ham injeksjoner, mot hans vilje. Som respons på torturen har Deng arbeidet med advokater for å saksøke forvaringssenterets tjenestemenn.

I hjembyen hans signerte alle innbyggerne på en petisjon for å be om løslatelse av Deng. Landsbykomiteen, som har mottatt flere donasjoner fra Deng, godkjente også petisjonen.

De skrev på petisjonen: «Vi var vitne til at Deng ble et bedre menneske på grunn av Falun Gong, og vi er glad på hans vegne. Vi er også takknemlige for de store bidragene han har gitt til landsbyen. Vi ønsker å hjelpe og støtte uskyldige mennesker som ham.»

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/20/176564.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/18/出资28万为家乡修路-邓成联被诬判-385264.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.