Mishandling og tortur i forfølgelsen

 • Kina: Ektepar fengslet for å praktisere Falun Gong

  En Falun Gong-utøver risikerer livet etter to års fengsel for sin tro på Falun Gong, en åndelig metode som har blitt forfulgt av kommunistregimet i Kina siden 1999. Den tidligere forretningsmannen gjennomgikk et trakeotomi-inngrep da han sonet fem år i fengsel. Han ble da avhengig av en kanyle, som føres inn i luftrøret i et hull foran på halsen, for å puste. Det er uklart om mishandlingen som utøveren ble utsatt for i fengselet, ledet til trakeotomi.
 • Kina: Falun Gong-utøver arrestert fordi hun opplyste om hvordan Falun Gong hadde hjulpet henne

  En Falun Gong-utøver som er 55 år, jobber med jernbaneutvikling. Den 7. desember 2018 dro hun til en landsby i nærheten for å dele ut Falun Gong bordkalendere. Hun brukte krykker på grunn av en tidligere skade, men hun klarte likevel å gå rundt i byen og dele ut. Der ble hun arrestert av politiet etter tips fra en i landsbyen.
 • Kina: Falun Gong-utøvere dømt til fengsel for sin overbevisning

  To Falun Gong-utøvere ble dømt til fengsel i begynnelsen av november 2018 for å ha delt ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong. Falun Gong er en kultiveringsmetode for kropp og sinn som er blitt forfulgt av kommunistregimet i Kina siden 1999. Familiene deres mottok dommene om ettermiddagen den 7. november 2018. Zhao ble dømt til 18 måneder og Wang ble dømt til 14 måneder i fengsel.
 • Kina: Falun Gong-utøver ble uten forvarsel ulovlig arrestert

  Offiserene konfiskerte Luo sine Falun Gong-bøker og 58.000 yuan i papirsedler. Hun ble uten forvarsel ulovlig stilt for retten den 7. desember 2018. Myndighetene varslet ikke Luo sin familie.
 • Kina: Kvinne tvangsforet og neddopet under forvaring

  En kvinne falt i koma dagen etter at hun ble løslatt på prøve etter 21 dager i forvaring for å ha praktisert Falun Gong, som er en åndelig metode forfulgt av kommunistregimet siden 1999. Hun ble arrestert sammen med ektemannen den 4. desember 2018. Politiet ransaket boligen deres og konfiskerte datamaskiner, mobiltelefoner og Falun Gong-relaterte gjenstander.
 • Kina: Utøver blir helsemessig stadig svakere i fengsel

  En utøvers familie ble bedrøvet over å se den bleke og utslitte mannen foran dem. Han som en gang var frisk, klar og energisk, kunne ikke engang huske sitt eget telefonnummer eller huske det siste besøket av familiemedlemmer i fengselet i desember 2018.
 • Kina: Mann ble arbeidsufør i fengsel. Arrestert på ny

  En Falun Gong-utøver ble dømt til 13 års fengsel i 2011. Etter nærmere fire år i fengsel ble han torturert til han ikke lenger kunne ta vare på seg selv. Han ble løslatt på prøve i august 2017. Den 6. august 2018 ble han igjen arrestert. Tjenestemenn bar ham inn i en politibil, til tross for at helsen hans fremdeles var meget svak. Familien vet ikke hvor han befinner seg på det nåværende tidspunktet.
 • Kina: Kreftsyk kvinne i fengsel blir nektet løslatelse

  En Falun Gong-utøver soner en seks år lang dom for å ha praktisert Falun Gong, en åndelig metode som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Fengselet nekter prøveløslatelse på medisinsk grunnlag og besøk av familien til en kvinne med langt fremskreden livmorhalskreft.
 • Kina: Arrestert på jernbanestasjon

  En Falun Gong-utøver ble arrestert ved en jernbanestasjon på vei hjem den 29. mai 2018. Fordi han hadde med seg informasjonsmateriell om Falun Gong, førte de ham til jernbanens politistasjon. Tjenestemenn ønsket å sjekke innholdet i pc'en hans, men han nektet å samarbeide. Politiet overleverte ham til politiet i en annen by den 30. mai. De avhørte ham og ba ham overlevere datamaskinen, men han nektet fremdeles.
 • Kina: Falun Gong rettsak avvist grunnet manglende bevis

  En utøver ble arrestert i august 2017 fordi han sendte brev som inneholdt informasjon om Falun Gong, som er en spirituell metode og som er blitt forfulgt av kommunistregimet i Kina siden 1999. Hjemmet hans i ble ransaket, og han ble internert i over ett år. Saken hans ble sendt til en domstol, men domstolen returnerte saken til påtalemyndigheten grunnet manglende bevis og fordi fakta rundt saken var uklare.
 • Kina: "Det er greit å slå Falun Gong-utøvere ihjel"

  En polititjenestemann som slo en 80 år gammel Falun Gong-utøver, sa til ham: "Det er greit å slå deg ihjel." Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en metode for kropp og sjel som har vært forfulgt av kommunistregimet siden 1999. I løpet av den brutale 19 år lange forfølgelsen har mange utøvere, inkludert de eldre, blitt utsatt for ulike torturmetoder og overgrep for å nekte å frasi seg sin overbevisning.
 • Kina: Lærer dømt til to år for å ha studert Falun Gong-bøker

  En 57 år gammel engelsklærer fra Hulunbeir leste i en Falun Gong-bok sammen med 13 andre utøvere den 24. august 2017. 20 tjenestemenn brøt seg plutselig inn og arresterte dem. Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av kommunistregimet siden 1999.
 • Kina: Politiet låste seg ulovlig inn i en kvinnes bolig og konfiskerte Falun Gong-bøker

  En Falun Gong-utøver ble arrestert den 1. august mens hun delte ut informasjon om forfølgelsen av Falun Gong. Mens familien hennes var på politistasjonen samme kveld for å kreve henne løslatt, tok politiet seg inn i boligen og tok med seg Falun Gong-bøker.
 • Kina: Utøver arrestert og torturert

  En Falun Gong-utøver ble arrestert av offiserer fra distriktets politiavdeling og politistasjon. Familiemedlemmene ba folk i landsbyen om hjelp ved å signere en petisjon som krevde utøverens løslatelse. Alle undertegnet petisjonen.
 • Kina: Utøver til sak mot politiet for urettmessige anklager og ulovlig ransaking av bolig

  En Flun Gong-utøver anmeldte i slutten av oktober det lokale politiet for å ha ransaket boligen hans uten ransakningstillatelse og for urettmessige anklager mot ham fordi han praktiserer Falun Gong. Faren fikk hjerteinfarkt etter politiets trakassering og ble arbeidsufør.