Kina: Utøver dømt, fengslet og torturert for å ikke gi opp sin tro

En dame fra Tianjin som ble fengslet i mars 2019, ble torturert fordi hun ikke gav slipp på sin tro på Falun Gong. Falun Gong er en spirituell meditasjonsmetode som er blitt forfulgt av Det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Wang Cuilan ble utsatt for intensiv hjernevask av fengselsvaktene og deres assistenter. De forsøkte å tvinge henne til å gi opp sin tro. Da hun insisterte på at det var hennes konstitusjonelle rett til trosfrihet å praktisere Falun Gong, tvang vaktene henne til å stå helt i ro i mange timer hver dag.

Wang ble syk som et resultat av mishandlingen. Da datteren besøkte henne i fengselet tidlig i april, var Wang svak og kunne verken stå eller gå uten assistanse.

Wang ble arrestert den 30. september 2017 etter at hun ble filmet av overvåkningskamera mens hun delte ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong. Hun ble satt i Dongli distrikts forvaringssenter.

Domstolen i Kaifa distrikt arrangerte fire høringer om hennes sak. Dommeren avsluttet hver høring uten å avsi en dom.

Advokaten til Wang fikk senere trukket advokatlisensen tilbake i seks måneder fordi han hadde forsvart en Falun Gong-utøver i retten.

Datteren til Wang besøkte henne den 26. mars 2019. Da fant hun ut at moren var blitt dømt til 3 ½ års fengsel, og hun var sendt til Tianjin kvinnefengsel for å sone dommen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/8/176424.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.