Kina: Tidligere fengslet i syv år, arrestert igjen for sin overbevisning

Lin Yongxu som tidligere var flyingeniør og som for tiden bor i Zhuhai by i Guangdong provinsen, ble nylig dømt til 3 ½ års fengsel. Hans siste dom er bare en av mange arrester. Han har vært til sammen syv år i forvaring.

Lin Yongxu Tortur illustrasjon: Strekk-tortur

Alle arrestasjonene er relatert til Lins tro på Falun Gong, også kjent som Falun Dafa. Det er en meditasjonsmetode med rolige øvelser og basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Praksisen er blitt forfulgt av Kommunistpartiet i Kina siden juli 1999.

Den siste arresten av Lin skjedde den 21. mai 2017. Da ble han tatt fra hjemmet sitt av politiet i Zhuhai. Han ble dømt til 3 ½ års fengsel og bøtelagt med 3000 yuan. I sin anke oppfordret han dommerne ved retten i Zhuhai by til å opprettholde rettferdighet for Falun Gong-utøvere, som ham, som ikke bryter noen lov.

Den høyere domstolen avviste anken den 17. desember 2018. Han ble sendt til Beijiang fengsel i Guangdong provinsen den 22. januar 2019.

Lin har ansatt en advokat for å søke om en revurdering av saken.

Tidligere arrest og tortur
Lin som er 52 år, er fra Yingkou by i Liaoning provinsen. Da han var ferdig utdannet, jobbet han som ingeniør på Shenyang Aircraft Corporation i Liaoning provinsen. Etter hvert flyttet han til Zhuhai by i Guangdong provinsen for å begynne i en ny jobb ved Gree Electric Appliances Inc. Han mistet jobben etter at forfølgelsen av Falun Gong begynte og måtte tjene til livets opphold ved å hjelpe studenter med studiene.

Da han besøkte en Falun Gong-utøver i juni 2000, avlyttet politiet telefonen hans og arresterte ham. Han ble sendt til Sanshui arbeidsleir i Guangdong provinsen i to år og ble alvorlig mishandlet under forvaringen.

Noen måneder etter at han ble løslatt, ble han arrestert og sendt til et senter for hjernevask som var ved Huayu Minfu hotell. Der var han i 2 ½ år.

Den tredje arresten skjedde i februar 2009 da han byttet tog i Beijing. Han reiste fra Liaoning til Guangdong og ble tatt fordi han ble ansiktsgjenkjent av politiets kamera.

Han ble da sendt til den nå nedlagte Masanjia arbeidsleiren. Under sitt 2 ½ års opphold ved arbeidsleiren ble han torturert jevnlig.

En av torturmetodene var å spenne ham opp over en seng med fire lemmer bundet til hvert av de fire hjørnene av sengen. Han måtte «sveve i luften» på denne måten i nesten to timer. Lin følte det som at leddene var i ferd med å briste, og det var ekstremt smertefullt.

Hver dag fra kvelden til kl 03:00 om natten byttet vaktene på å gi ham elektrisk sjokk på skuldrene og innsiden av lårene med strømbatonger.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/15/176160.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/10/曾陷囹圄逾七年-珠海工程师林永旭再被诬判-383683.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.