Kina: Anke gjennomført uten rettslig revurdering

Yu Chunxiang som er innbygger i Dalian by i Liaoning provinsen, ble dømt til fire års fengsel i desember 2018 for å praktisere Falun Gong. Falun Gong er en spirituell meditasjonsmetode som er blitt forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet siden 1999. Anken hennes ble avvist to måneder senere.

Domstolen i Dalian by leverte avgjørelsen angående Yus sak den 22. februar, uten å holde en åpen høring. Familien fikk ikke vite noe om dommen før to dager senere. Da møtte advokaten Yu ved det lokale forvaringssenteret.

Yu ble arrestert den 24. april 2018 etter å ha blitt rapportert til politiet fordi hun snakket med folk om Falun Gong. Hun møtte opp ved Xigang domstol den 4. september 2018 og ble dømt den 11. desember 2018.

Datteren hennes, Song Dandan, representerte henne som forsvarer etter at hun fikk dommen. Song hjalp moren med å sende inn en anke. Kravet om å møte Yu, få se over rettsdokumentene og ha en åpen høring av saken ble alle avvist av dommeren, som også nektet å motta telefonsamtaler fra Song.

Da Song klarte å få tak i telefonnummeret til dommeren og ringte ham, nektet han for at han var ansvarlig for Yus sak.

Kort tid etter at Song snakket med dommeren på telefonen, mottok hun en telefon fra assistenten hans den 11. februar. Assistenten krevde at hun innen tre dager sendte inn attest fra folkeregisteret som bevis på hennes forhold til moren, ellers ville de frata henne retten til å representere moren.

Etter at Song leverte det etterspurte dokumentet, ba dommeren henne om å levere forsvarstalen skriftlig. Hun sa at hun ville legge fram sin forsvarstale under en åpen høring under morens ankesak. Hun leverte ikke inn forsvarstalen, og dommeren nektet både åpen høring og tillatelse til å se over morens saksdokumenter.

Song ansatte senere en advokat for å representere moren. Da advokaten møtte Yu den 24. februar, skjønte han at dommeren hadde allerede avgjort å opprettholde fengselsdommen to dager tidligere.

Song ringte dommerens mobiltelefon igjen etter å ha satt seg inn i avgjørelsen. Telefonsamtalen ble aldri besvart.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/16/176167.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.