Kina: Advokat krever tilbakekalling av arrestordre

En advokat som representerer ei 60 år gammel dame, krever at påtalemyndighetene tilbakekaller en arrestordre. Arrestordren ble utstedt fordi den eldre damen praktiserer Falun Gong. Advokaten krever også etterforskning av politiets brudd på juridiske prosedyrer fordi han mener at de har fabrikkert bevis mot den eldre damen.

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en gammel, åndelig meditasjonsmetode som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Lin Guichen fra Fuzhou by i Fujian provinsen ble arrestert den 22. juli 2020 etter at hun ble rapportert til myndighetene etter at hun hadde snakket med en grønnsakshandler om Falun Gong. Politiet ransaket hjemmet hennes og konfiskerte Falun Gong-bøker og informasjonsmateriell. Politibetjentene nektet å vise identifikasjon da de ble spurt om det.

Samme ettermiddag leverte politiet et par esker med Falun Gong-bøker til Lins hjem, og de tok bilder av dem i hjemmet. De avviste forespørselen fra Lins familie da de ba om bekreftelse på at bøkene var hennes.

Neste dag kom Zhang Quangui fra Chayuan politistasjon. Familien ble lurt til å signere ransakelsesordren og listen med konfiskerte gjenstander som ble skrevet etter ransakelsen. Familien ble fortalt at Lin ville bli løslatt hvis de signerte dokumentene.

Den 12. august sendte advokaten sin juridiske uttalelse til påtalemyndighetene i Jin’an. Han oppfordret aktor til å ikke godkjenne Lins arrestasjon.

Advokaten skrev at det ikke finnes noen lov som kriminaliserer Falun Gong og at det kinesiske publikasjonsbyrået hadde opphevet forbudet mot Falun Gong-bøker i 2011. Han la til at det er ulovlig for politiet å ransake hjemmet til klienten uten ransakelsesordre og i tillegg fabrikkere bilder med gjenstander som ikke tilhører klienten.

Den 14. august godkjente aktor likevel arresten av Lin. Da politiet ba familien om å signere den formelle arrestordren, forsøkte de å få dem til å signere en ny utarbeidet liste over konfiskerte eiendeler. Familien nektet.

Den 21. august sendte Lins advokat et nytt brev som stiller spørsmål ved lovligheten av aktors godkjennelse av arresten. Advokaten understreket igjen den manglende hjemmel for forfølgelsen av Falun Gong. Han la til at politiets fabrikkering av bevis mot Lin er et alvorlig brudd på juridiske prosedyrer og at slikt bevis ikke kan brukes for formelt å godkjenne arrestasjonen.

Advokaten krever at aktor tilbaketrekker godkjennelsen av Lins arrest og iverksetter en formell etterforskning av politiets ulovlige handlinger.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/10/186710.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.