Døde etter tortur og hyppig trakassering

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Wang Guozhen ble arrestert i april 2015 og utviklet et faretruende høyt blodtrykk da hun satt i Songyuan forvaringssenter. Hun fikk en måneds behandling på et sykeshus før hun ble tilbakeført til forvaringssenteret. Familien ble nektet å besøke henne i denne perioden.

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en urgammel åndelig metode som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistpartiet siden 1999.

Wang ble stilt for retten i Songyuan den 11. september 2015 og dømt til 3 års fengsel med 4 års prøvetid.

Etter over ni måneder i enecelle ble Wang løslatt i januar 2016. Hun var veldig svak og hadde problemer med både å spise og drikke.

Likevel fortsatte myndighetene å forfølge henne. Fra tid til annen trakasserte de henne i hjemmet. Hele familien var på den tiden i en tilstand av konstant frykt og angst.

Wangs helse ble aldri bra igjen, og hun falt ofte i koma. Etter å ha slitt med dårlig helse i fire år, døde hun.

Tidligere forfølgelse
Wang jobbet ved Honggang Oljeraffineri. Hun begynte med Falun Gong den 3. januar 1996. Da kommunistregimet startet forfølgelsen i 1999, ble hun overvåket døgnet rundt av arbeidsgiver, for så å bli avskjediget.

Wang ble arrestert i april 2001. Politiet lenket henne til en stol og avhørte henne i 3 dager. Hun fikk ett års tvangsarbeid, uten rettergang etter en måned i forvaring.

Mens hun sonet i Heizuzi tvangsarbeidsleir, ble hun utsatt for intensiv hjernevask. De forsøkte å tvinge henne til å fornekte sin overbevisning. Vaktene tvang henne til å sitte på en ørliten «krakk» fra klokken 05.00 til 21.00 og for senere å gjøre ubetalt arbeid.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/21/185143.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.