Kina: Pensjonert lærer dømt med fabrikkerte bevis

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

En beboer fra Huili fylke i Sichuan-provinsen ble dømt til 16 måneders fengsel den 23. april 2020 for sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Xu Shikai som er pensjonert lærer i 60-årene, ble arrestert den 23. april 2019 om kvelden. Politiet tok ham neste dag med til forskjellige steder og tok bilder av ham på hvert sted. Deretter beskyldte de ham for å levere ut Falun Gongs informasjonsbrosjyrer over hele byen.

Xu møtte i Huili fylkesrett den 23. oktober 2019. Advokaten hans krevde en ikke-skyldig dom for ham, og Xu vitnet til eget forsvar.

Da Xus familie kontaktet dommer Fu Jing for å forhøre seg om saken i februar 2020, sa dommeren at han akkurat hadde mottatt mer materiell fra påtalemyndighetene og at han vurderte en ny høring.

Ifølge Xus advokat hindrer kinesisk kriminallov påtalemyndigheten i å legge til beviser etter rettshøringen. Han oppfordret dommeren til ikke å vurdere slike bevis og til ikke følge Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelsespolitikk mot Falun Gong mens dommen mot Xu ble vurdert.

Dommeren kontaktet aldri advokaten etterpå. Da Xus familie dro til retten for å forhøre seg om saken den 25. april 2020, sa dommeren at han allerede hadde dømt Xu uken før. Han ga dem ikke flere detaljer og forlot dem raskt.

Xu sin familie har anket saken til Liangshanzhou høyesterett på hans vegne.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/6/184361.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.