Kina: Arrestert og fengslet gjentatte ganger for sin overbevisning

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ei kvinne har gjennomlevd ubeskrivelig tortur. Hun ble holdt fanget i en tvangsarbeidsleir og fengsel i totalt 11 år, kun fordi hun nektet å gi opp sin tro på Falun Gong.

Wang Huizhen som er 63 år, arbeidet i markedsavdelingen ved Xinhua Nyheter i Kunming i Yunnan provinsen. Hun begynte med Falun Gong som er en meditasjonsmetode basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, noen få måneder før Det kinesiske kommunistpartiet startet den landsomfattende kampanjen mot metoden i juli 1999.

Fordi hun holdt fast ved sin overbevisning, ble hun i 2001 dømt til 2 år i arbeidsleir og fikk senere tre fengselsdommer: 4 år i 2003, 4 år i 2008 og 5 år i 2012. Hun ble løslatt før tiden de fleste gangene og sonet totalt 11 år bak murene.

Da hun var ferdig med å sone den siste 5-årige dommen, ringte politiet og trakasserte henne mange ganger. Hun ble arrestert på ny i 2019 og var i varetekt en kort tid.

Her følger en detaljert redegjørelse over fengselsoppholdet i 2012, samt den siste forvaringen i 2019.

Husransakelse og soning
Om morgenen den 5. mai 2012 brøt en tjenestemann seg inn i Wangs bolig idet hun åpnet døren for Cai Wenhui, en annen utøver. Tjenestemannen tilkalte åtte andre tjenestemenn. Uten å identifisere seg ransaket de Wangs bolig.

Arrestasjonen av begge utøverne skjedde bare ett år etter at Cai og Wang ble løslatt i februar og juni 2011, etter å ha sonet henholdsvis tre og fire år for sin overbevisning.

Tjenestemennene konfiskerte kontorutstyret Wang brukte for å lage Falun Gongs informasjons-materiell hjemme. De tok datamaskinen, skrivere, DVD-brennere, papirkutter, laminerings-maskinen samt mobiltelefonen hennes. De konfiskerte gjenstandene fylte en hel politibil, og verdien estimeres til 28.000 yuan. Politiet tok også med seg over 20.000 informasjonsbrosjyrer hun hadde laget. "Du vil få fem år og være 60 år når du kommer ut!" truet en tjenestemann henne.

Wang ble lenket til en metallstol og avhørt av Xishan distrikts lokale sikkerhetsbrigade. Den kvelden fikk hun legetilsyn på et sykehus og ble deretter sittende ved Xishan interneringssenter.

Wang måtte pakke papirlommetørklær fra klokken 09.00 til 15.30. Hvis hun ikke arbeidet, måtte hun sitte stille på en ørliten krakk hele dagen.

En aktor fra påtalemyndighetene i Kunming satte Wang under tiltale den 29. september 2012. Retten i Kunming utnevnte en advokat som skulle representere henne og erklære henne skyldig. Hun ble dømt til fem år den 28. desember. Cai, som ble arrestert sammen med Wang, ble dømt til ytterligere 3 år.

Wang anket dommen, men anken ble avvist av Yunnan provinsens høyesterett den 3. april 2013.

Tortur i fengselet
To fanger ble satt til å overvåke Wang døgnet rundt da hun ble sendt til Yunnan kvinnefengsel den 20. mai 2013. De registrerte hver minste bevegelse og hvert ord hver dag i en notisbok de hadde fått av vaktene og rapporterte jevnlig til dem.

Wang ble satt under strengt regime og måtte sitte stille på en ørliten krakk fra 07.00 – 22.30. Stillingen var stor belastning for kroppen og baken. Føttene hovnet opp, baken ble betent og blodtrykket ble for høyt.

Vaktene tillot ikke at Wang snakket med noen. De andre daglige aktivitetene var også begrenset. Hver uke gav fengselet henne en bøtte med kaldt vann og en flaske med varmt vann til drikke og hygiene. Hun fikk bare bruke toalettet til visse tider og måtte vaske klær etter tur. Dusjing var ikke tillatt.

Før hun kunne kjøpe seg matvarer, måtte hun fylle ut et søknadsskjema og bekrefte at hun hadde begått forbrytelsen ved "å sabotere håndheving av loven gjennom en kultorganisasjon." Denne regelen gjaldt kun fengslede Falun Gong-utøvere; ingen andre fanger.

Da hun ble flyttet fra streng overvåkning i september 2013, ble hun plassert i et stort telt i 7. avdeling med 320 andre fanger. Inni teltet var det temmelig hett om sommeren og iskaldt om vinteren. Der fantes ikke bord, og alle måtte spise på bakken.

Den siste arrestasjonen
Den 25. september 2019, to år etter at Wang ble løslatt, brøt en tjenestemann seg inn i boligen hennes mens hun studerte Falun Gong sammen med fem andre utøvere. Tjenestemannen fotograferte utøverne og skrev ned ID-numrene deres. Han tilkalte forsterkninger og konfiskerte nærmere 100 Falun Gong-bøker og -bilder hos Wang. Politiet arresterte alle de seks utøverne som var i alderen 62 - 82 år.

Politiet avhørte utøverne ved Donglu politistasjon. Wang hadde en alvorlig væskeansamling i buken (ascites) og kunne knapt gå. Politiet kjørte henne til St. Johns sykehus for helsesjekk for å gjøre henne klar for fengsling. Klokken var 02.00 da hun returnerte til politistasjonen. De andre utøverne var fremdeles i varetekt. Ingen av dem hadde fått noe å spise i løpet av dagen. Wang ble senere overført til Taiping forvaringssenter i Anning.

Da vakten ved Taiping forvaringssenter så Wangs oppsvulmede buk og sørgelige forfatning, nektet han å ta imot henne. Wang kom hjem rundt 05.40 dagen etter. Likevel ble hun ført tilbake til forvaringssenteret for å gjøre ferdig papirarbeidet rundt kl 12.00.

Oversatt etter:
https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/4/186187.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/7/遭15年冤狱-昆明王汇真出狱后仍被抄家骚扰-408691.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.