Mishandling og tortur i forfølgelsen

 • Kina: Leder ved en fabrikk igjen arrestert

  En Falun Gong-utøver ble arrestert i hjemmet sitt den 30. juli 2015. Tjenestemenn ransaket boligen hans. Arrestasjonen var godkjent av de lokale styresmaktene. Familiemedlemmer har engasjert en advokat og bedt ham å ikke erklære klienten skyldig. Utøveren sitter i et forvaringssenter.
 • Kina: 47 Falun Gong-utøvere og familier arrestert på to dager i ti nærliggende regioner

  47 Falun Gong-utøvere og deres familier, fra ti regioner i Liaoning provinsen, ble arrestert den 22. og 23. august 2018. Arrestasjonene er del av en tydelig intensivering av forfølgelsen i Liaoning. I en erklæring fra Liaoning provinsens offentlige sikkerhetsavdeling er det utformet en spesiell ordre for plutselige massearrestasjoner. De ber politiet i de berørte områdene om å utføre spesielle tiltak, derav økt overvåkning.
 • Kina: Holdningen til politioffiserer har endret seg

  Til tross for den pågående forfølgelsen i Kina har en del politioffiserer fått informasjon om Falun Gong, og flere har endret sin holdning overfor utøverne. Her er noen eksempler. Jeg snakket med en politivakt i en tvangsarbeidsleir en dag i 2004 og informerte ham om Falun Gong. Han hadde nettopp gitt sjokk til utøvere med elektriske batonger for å tvinge dem til å gi opp sin overbevisning. Han fortalte meg at noen utøvere hadde skrevet artikler etter fengselsoppholdet. De hadde skrevet at han var ond, og de hadde satt ham på en liste over bøller.
 • Indre Mongolia: Banket opp flere ganger under forvaring

  En utøver som bor i indre Mongolia, ble nylig dømt til ett års fengsel for å ha informert om det kinesiske regiments forfølgelse av Falun Gong, som er en åndelig praksis basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Tolreanse.
 • Kina: Arrestert på ny etter nærmere 15 år i fengsel

  En 65 år gammel kvinne ble arrestert igjen for sin overbevisning etter å ha vært fengslet i nesten 15 år. Kvinnen som er pensjonist, krediterer Falun Gong, en åndelig meditasjonsmetode basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, for å ha kurert elefantsyke og reddet foten hennes fra å bli amputert. Hun var fast i sin tro da det kinesiske kommunistregimet begynte forfølgelsen av Falun Gong i juli 1999.
 • Kina: Raketteknolog stilles for retten for sin tro på Falun Gong

  En raketteknolog møtte i retten for sin tro etter en arrestasjon for ni måneder siden. Raketteknologen, som er i 50-årene, ble kalt inn til en samtale med sjefen den 15. oktober 2017. Straks han kom inn i sjefens kontor, ble han arrestert av politioffiserer som ventet på ham. Han ble så kjørt til et interneringssenter.
 • Mongolia: Landsbyboere tror ikke på propagandaen på kinesisk TV

  Jeg er bonde. En gang da jeg sådde en kornåker, snakket jeg med en person som arbeidet ved siden av meg, om Falun Gong og forfølgelsen. Da jeg nevnte selvbrennings-svindelen på Tienanmenplassen, sa hun plutselig: “Jeg vet at selvbrenningen var falsk.” Jeg spurte hvordan hun visste det, og her er hva hun sa: I begynnelsen da Falun Gong ble forfulgt (rundt 1999), og selv før Tienanmen-selv-brenningen, var jeg på landsbykontoret. Jeg så en politibil kjøre inn, og flere politimenn kom ut.
 • Shanghai: Det kinesiske kommunistregimet krenker Falun Dafa i lokal park

  Den offentlige parken midt i byen Beicai er en oase i den tettbefolkede metropolen Shanghai, den byen som har høyest innbyggertall i Kina. Parken har grønne områder med vann i tillegg til basketball- og tennis-baner og områder for trening som er gratis for de som bor i nærheten. Men hvis du ser nærmere etter, legger en merke til mange utstillingsmontre som er spredt utover i den sørlige delen av parken. Hvert monter inneholder et oppslag med antydning og bakvasking av Falun Dafa.
 • Kina: Kommuneansatt fikk beskjed av sjefen om å gi opp sin tro på Falun Gong

  En ansatt i kommunen ble tvunget til å leve utenfor hjemmet for å unngå flere arrestasjoner for hennes tro på Falun Gong som er en åndelig praksis som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet. Utøveren var ansatt i en nabolagskomité. Den ansvarlig for komitéen truet med å sparke henne da han fant ut at hun er Falun Gong-utøver. Utøveren fortalte ham at ingen lov forbyr Falun Gong eller forbyr Falun Gong-utøvere å arbeide i bystyrekomitéer.
 • Kina: Kvinne dømt til åtte år for sin tro på Falun Gong

  En 66 år gammel kvinne ble dømt til åtte års fengsel fordi hun nektet å ta avstand fra Falun Gong, en meditasjonsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden juli 1999. Kvinnen var hjemme om morgenen den 13. juli 2017 da en lokal tjenestemann og fem offiserer brøt seg inn. De ransaket boligen hennes,
 • Kina: Familien i oppløsning på grunn av forfølgelsen

  En 11 år gammel gutts familie gikk i oppløsning da moren ble dømt til fem års fengsel for sin tro på Falun Gong. Faren hadde diabetes som raskt forverret seg etter at konen ble fengslet. Han døde 18 måneder etter.
 • Kina: Statsansatt brutalt torturert i fengsel

  En utøver som var statsansatt, ble løslatt i mai 2018 etter ni år i fengsel fordi han nektet å gi slipp på sin tro på Falun Gong, en åndelig metode som forfølges av Det kinesiske kommunistpartiet. Etter brutal tortur i fengselet var han på randen av mental kollaps. Utøveren var høyt respektert både hjemme og på jobb for sin godhet.
 • Erfaring fra Kina: Lokal tjenestemann beskytter Falun Gong-utøvere

  Tidligere var jeg en fortvilet mor som slet med det plutselige tapet av min ni år gamle sønn, men Falun Gong reddet meg fra fortvilelsen og gav meg håp. Ord kan ikke uttrykke min takknemlighet ovenfor Mester Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Gong. Jeg finner heller ikke ord for å uttrykke hvor heldig jeg er.
 • Kina: Utøver sendt til senter for hjernevask for åttende gang

  En kvinne sitter fortsatt fengslet etter at hun ble sendt til et lokalt senter for hjernevasking for åttende gang på 14 år. Utøveren som er i slutten av 60-årene, ble arrestert fordi hun nektet å frasi seg troen på Falun Gong, en åndelig disiplin som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet. Hun har vært arrestert gjentatte ganger siden forfølgelsen startet i 1999.
 • Kina: Falun Gong-utøver torturet i fengselet

  En utøver som er er 64 år og pensjonert bankmann ble dømt til tre og et halvt års fengsel i august 2016 fordi han informert folk om Falun Gong og kommunistregimets forfølgelse. Fordi utøveren ikke samarbeider i forhold til myndighetenes forsøk på å ”transformere” henne eller tvinge henne til å frasi seg sin overbevisning, nektet kvinnefengselet henne besøk fra familien.