Mishandling og tortur i forfølgelsen

 • Kina: Forretningsmann dømt til fire års fengsel for sin overbevisning

  En vellykket forretningsmann og Falun Gong-utøver ble arrestert i sitt hjem for ett år siden. Han ble dømt til fire års fengsel og måtte betale en bot på 8000 yuan (ca. 10.000 NOK). To advokater som var ansatt av familien, krevde «ikke skyldig» på hans vegne. De påpekte at politiet hadde ransaket hjemmet hans uten ransakelsesordre, at Deng ikke var hjemme under ransakelsen og at politiet ikke hadde gitt en liste over ting som var blitt konfiskert.
 • Kina: "Jeg vil dømme henne, selv uten bevis"

  En Falun Gong-utøver ble stilt for retten den 21. mai 2019 for å ha nektet å oppgi sin tro på Falun Gong, en åndelig metode som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Advokat hennes erklærte henne ikke skyldig. Han argumenterte med at påtalemyndighetene ikke hadde kommet opp med bevis for anklagene mot klienten, og han krevde full frifinnelse.
 • Kina: Kvinne forgiftet under internering

  Seks måneder etter at den 76 år gamle utøveren ble løslatt etter ett år i internering fordi hun ikke ville frasi seg sin tro på Falun Gong, har hun fortsatt sterke ettervirkninger. Hun har hodepine og føler seg svimmel og har fremdeles blod i urinen av narkotiske stoffer hun fikk injisert. Mange av de narkotiske stoffene fikk hun i maten mens hun var internert på et rehabiliseringssenter for rus.
 • Kina: Utøver dømt, fengslet og torturert for å ikke gi opp sin tro

  En utøver ble arrestert den 30. september 2017 etter at hun ble filmet av overvåkningskamera mens hun delte ut informasjonsbrosjyrer om Falun Gong. Hun ble satt i et forvaringssenter. En domstol arrangerte fire høringer om hennes sak. Dommeren avsluttet hver høring uten å avsi en dom. Utøverens advokaten fikk senere trukket advokatlisensen tilbake i seks måneder fordi han hadde forsvart en Falun Gong-utøver i retten.
 • Kina: Kvinne arrestert tre ganger. Forsvarte sin trosfrihet i retten

  En nybakt bestemor ble stilt for retten den 11. april 2019 på grunn av sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden juli 1999. Det er ikke første gangen denne utøveren rammes for sin overbevisning. Hun har blitt dømt to ganger tidligere, den første gangen i 2005 og den andre gangen i 2010, og sonet fengselsstraff i totalt ni år for å nekte å frasi seg Falun Gong.
 • Kina: "Du har ikke lov å fremme Falun Gong i retten!"

  En nybakt bestemor ble stilt for retten den 11. april 2019 på grunn av sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden juli 1999. Det er ikke første gang hun rammes for sin overbevisning. Hun har blitt dømt to ganger, en gang i 2005 og nå i 2010, og har sonet fengselsstraff i totalt ni år for å nekte å frasi seg Falun Gong.
 • Kina: Slagpasient ble nektet prøveløslatelse. Døde i fengselet

  En Falun Gong-utøver døde i et fengsel mindre enn ni måneder etter at han begynte å sone en dom for sin tro på Falun Gong. Den 65 år gamle mannen ble rammet av flere slag og hadde faretruende høyt blodtrykk. Han ble likvel nektet prøveløslatelse på medisinsk grunnlag fordi han nektet å frasi seg sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.
 • Kina: Tidligere fengslet i syv år, arrestert igjen for sin overbevisning

  En Falun Gong-utøver som tidligere var flyingeniør, ble nylig dømt til 3 ½ års fengsel. Hans siste dom er bare en av mange arrestasjoner. Han har vært til sammen syv år i forvaring. Alle arrestasjonene er relatert til utøverens tro på Falun Gong, også kjent som Falun Dafa. Det er en meditasjonsmetode med rolige øvelser og basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Praksisen er blitt forfulgt av Kommunistpartiet i Kina siden juli 1999.
 • Kina: Anke gjennomført uten rettslig revurdering

  En utøver ble dømt til fire års fengsel i desember 2018 for å praktisere Falun Gong. Falun Gong er en spirituell meditasjonsmetode som er blitt forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet siden 1999. Anken hennes ble avvist to måneder senere. Domstolen leverte avgjørelsen angående utøverens sak den 22. februar, uten å holde en åpen høring. Familien fikk ikke vite noe om dommen før to dager senere.
 • Kina: Fengslet og torturert i 17 år for å nekte å gi opp sin tro på Falun Gong

  Helt siden det kinesiske kommunistregimet iverksatte sin forfølgelse av Falun Gong i 1999 har en mann i Xuchang fylke i Henan provinsen blitt utsatt for endeløs tortur og fengsling for å nekte å gi opp sin overbevisning. Han er nå i fengsel for tredje gang og blir torturert der. Falun Gong er en kultiveringsmetode som er blitt lært bort offentlig i Kina siden 1992.
 • Kina: Falun Gong-utøver fikk konfiskert nesten 500.000 yuan ved arrestasjon

  En 38 år gammel kvinne ble dømt til fire års fengsel for sin tro på Falun Gong. Familien hennes har anket dommen. Utøveren ble tatt klokken 21 om kvelden den 23. mai 2018. Da var hun alene hjemme. Politiet konfiskerte datamaskinen hennes, Falun Gong-bøker og fem innskuddsbevis verdt totalt nesten 500.000 yuan (omtrent 500.000 NOK) som hun hadde arvet etter foreldrene.
 • Kina: Politibrutalitet mot eldre par

  Politioffiserer arresterte ulovlig et ektepar som er Falun Gong-utvere, den 25. november 2018. De delte ut 2019-kalendere med Falun Gong-innhold. De to, begge over 60 år, ble tatt med til en politistasjon. Det ble satt på håndjern og lenker, og de ble forhørt i over seks timer. Offiserene kjørte deretter de to utøverne til hjemmet deres og ransaket det. En skriver, Falun Gong-kalendere og andre ting ble konfiskert.
 • Kina: Arrestert igjen for sin overbevisning

  Etter å ha tilbragt åtte år i fengsel og ett år i tvangsarbeidsleir for å ha praktisert Falun Gong ble en tidligere ungdomsskolelærer fengslet på ny for å ha kjempet om rettferdighet for sin søster. Søsteren ble arrestert fordi hun fjernet en propagandaplakat som svertet Falun Gong. Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en åndelig meditasjonsmetode basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Den har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.
 • Kina: Dømt for å snakke om sin overbevisning

  En Falun Gong-utøver ble dømt til to års fengsel i desember 2018 for sin tro på Falun Gong. Hun ble sendt til Jiangsu kvinnefengsel den 19. januar 2019. Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en metode for å kultivere kropp og sjel og er basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Helt siden Kommunistpartiet begynte å forfølge dem i juli 1999, har titusener utøvere blitt arrestert, internert, torturert og til og med blitt drept.
 • Kina: Vitne til min kones arrestasjon

  Min kone er Falun Gong-utøver. Jeg var vitne til hele prosessen da hun ble ulovlig arrestert av lokale sikkerhetstjenestemenn. Da konen min kom hjem omlag klokken 13.00 den 20. november 2018, fulgte to personer plutselig med henne inn. En avdem sa med myndig stemme: "Vi er fra den lokale sikkerhetsavdelingen. Vi ønsker å snakke med deg om ditt engasjement i Falun Gong." "Ok. Falun Gong lærer folk å være gode mennesker. Jeg følger alltid prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse og prøver å være et godt menneske", svarte hun med et smil.