Kina: Kvinne dømt til fengsel i all hemmelighet

En kvinne i 70-årsalderen ble i november 2018 dømt, i all hemmelighet, til ett års fengsel fordi hun hadde delt ut informasjon om Falun Gong. Uten at verken advokaten eller familien hennes ble informert, ble hun den 25. desember 2018 ført til Heilongjiang provinsens kvinnefengsel.

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en meditasjonsmetode bestående av fem øvelser og prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Siden det kinesiske kommunistregimet begynte forfølgelsen av metoden i juli 1999, har et stort antall utøvere blitt arrestert, satt i forvaring og torturert.

Arrestasjon og hemmelig rettssak
Li Yufang er fra Harbin i Heilongjiang provinsen. Hun ble arrestert den 11. september 2018 mens hun delte ut informasjon om Falun Gong i Daowai distriktet. Politiet sendte henne til Harbin forvaringssenter om natten klokken 03.00. De ransaket boligen hennes den 10. oktober, uten at hun var tilstede. Tjenestemann Li Bing beordret datteren hennes til å signere ransakingsordren, men hun nektet å samarbeide.

Påtalemyndighetene i Daowai opprettet sak mot Li den 5. november. Hun møtte i Daowai rett den 27. november. Like etter dømte dommer Kong Linghong henne til ett års fengsel uten at de underrettet familien.

Advokaten som ikke fikk delta på høringen, besøkte henne den 10. desember etter at han hadde fått beskjed om domsavsigelsen. Han skjønte da at hun ikke engang visste at hun var dømt for å ha delt ut informasjon om Falun Gong. Hun trodde seansen den 27. november bare var et avhør hos påtalemyndighetene. Da skjønte advokaten at aktor og dommeren ikke hadde fulgt rettslige prosedyrer for å informere klienten hans om hensikten med november-møtet.

Advokaten henvendte seg til påtalemyndighetene som henviste ham til retten. Han ble fortalt at dommer Kong var på ferie. Dommeren nektet likevel å treffe ham da han var tilbake en uke senere. Hun sendte to unge menn til lobbyen for å fortelle advokaten at ankefristen var utløpt, men at han kunne klage og be om en ny vurdering av saken.

Advokaten kom tilbake dagen etter for å få en kopi av dommen, men ble avvist. Han insisterte, og senere fikk han en kopi.

Fengslet uten at familien ble underrettet
Lis familie dro til forvaringssenteret den 3. januar 2019 for å levere henne penger. Der ble de fortalt at hun var blitt sendt videre allerede den 25. desember. Det ble ikke gitt ytterligere informasjon.

Familien dro til Heilongjiang provinsens kvinnefengsel i Harbin dagen etter for å sjekke om hun var der. De fikk bekreftet at Li satt fengslet på avdeling nr 8 og at det bare ble innvilget ett familiebesøk i løpet av de tre første månedene mens de gjennomførte «intensiv trening for nyinnsatte».

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/12/174600.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.