Kina: To kvinner dømt til tre års fengsel for å kreve slutt på forfølgelsen

To kvinner i byen Datong i Shanxi-provinsen ble dømt til tre års fengsel i september 2018 for å skrive brev til representanter i regjeringen. De klaget på forfølgelsen av Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har blitt forfulgt av det kommunistiske regimet siden 1999.

Wang Zhenxia og Liu Guirong ble først arrestert den 11. oktober 2017 og internert i 15 dager før kommunistregimets 19. nasjonalkongress. De ble arrestert igjen 4. februar 2018 og internert ved fengselet i Datong før de ble overført til Shanxi-provinsens kvinnefengsel i desember 2018 på grunn av deres overbevisning og tro på Falun Gong.

Lius sak ble returnert flere ganger fra Yungang påtalemyndighet til politiet. Påtalemyndighetene krevde flere bevis før saken kunne bli fremstilt for Yungang distriktsrett.

Liu møtte i Yungang distriktsrett den 21. august 2018. Advokaten krevde en ikke-skyldig dom og at hun skulle bli løslatt. Liu forsvarte også seg selv i retten.

Lius familie mottok et skriv to uker etter høringen om at dommen var på tre år. De anket i etterkant til byen Datongs rett.

Dommer Dong Yanxiang nektet Lius advokat og familie å få innsyn i sakspapirene. Han avviste også advokatens krav om åpen høring. Dommeren opprettholdt Lius opprinnelige dom i desember 2018, uten å kontakte verken henne eller advokaten hennes.

Datong interneringssenter nektet familien å besøke Liu. Unnskyldingen var at de ventet på det endelige vedtaket fra retten.

Familien ble innvilget et besøk i interneringssenteret den 8. desember. Da de dro dit den 13. desember, var ikke Liu der. De fikk høre at hun var sendt til Shanxi provinsen kvinnefengsel den 4. desember.

Det gjenstår å undersøke saksdetaljene i forhold til Wang Zhenxia. Wang har vært et mål de siste tjue årene. Hun har vært to perioder i tvangsarbeidsleir fordi hun ikke å ville frasi seg sin tro på Falun Gong. Hun ble tvunget til å si opp jobben på grunn av konstant trakassering av agenter fra Den interne sikkerhetsavdelingen.

Wangs far og bror døde i 2012. På dette tidspunktet ble hun arrestert igjen og dømt til tvangsarbeid. Deres død og Wangs gjentatte forfølgelse førte til at moren ble så oppskaket at hun døde noen få år senere.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/14/174629.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.