Mishandling og tortur i forfølgelsen

 • Kina: Kvinne fengslet på ny

  Ei kvinne ble nylig dømt til fire års fengsel fordi hun snakket med folk om Falun Gong, som er en åndelig metode som forfølges av det kinesiske kommunistregimet. Utøveren, som er i 40-årene, ble arrestert den 12. oktober 2016 og ble dømt i retten den 18. mai 2017. Hun anket dommen.
 • Kina: Utøvere arrestert for å snakke om Falun Gong

  Tre Falun Gong-utøvere ble arrestert fordi de snakket med folk om Falun Gong. De ble løslatt etter et avhør. Den 19. juli 2017 dro de tre til Bondens marked for å informere folk om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. Da kom åtte polititjenestemenn og arresterte dem.
 • Kinesisk politi: "Utøveren er en god person"

  "Ifølge det vi vet, er denne utøveren en god person. Han har et godt rykte blant landsbyboere. Alle sier han er et godt menneske, men våre overordnede ønsker ham arrestert", sa sjefen for den lokale politistasjonen til utøverens advokat.
 • Indre Mongolia: Arrestasjon traumatiserte utøvers kone

  En Falun Gong-utøver som er 68 år, ble arrestert av politiet da han var på vei hjem fra en tur den 12. juni 2017. Han ble løslatt bare tre dager etter – etter en opprivende arrestasjon. Konen ble traumatisert etter hendelsene under arrestasjonen og har enda ikke kommet til hektene. Utøveren ble arrestert av åtte polititjenestemenn den 12. Juni 2017. Tjenestemennene ransakte boligen hans da ingen var hjemme.
 • Kina: Politiet foretok arrestasjoner for å “fylle kvoten”

  En Falun Gong-utøver som er i 70-årene ble arrestert av politiet i februar 2015. Domstolen gjennomførte en ulovlig rettssak i november 2016. Under rettssaken var Bai kvalmen og kastet opp hele tiden. Da rettssaken var over, var hun utmattet og kunne knapt gå. Bais familie fikk beskjed tidlig i desember at Bai var dømt til syv års fengsel. Hun ble sendt til et kvinnefengsel i juni 2017.
 • Kina: Utøver arrestert og fengslet en rekke ganger

  Falun Gong-utøver Peng Yougui ble arrestert av politiet fra Huichuan distrikt i Zunyi den 8. mai 2017. Da var hun på besøk hos datteren sin. Peng ble arrestert fordi hun praktiserer Falun Gong som er en åndelig metode som forfølges i Kina, og fordi hun nekter å gi slipp på sin overbevisning.
 • Kjernesunn kvinne arbeidsufør ut av fengsel

  Ei kvinne som hadde god helse da hun ble satt i fengsel, var ikke seg selv da hun ble satt fri den 12. juli 2017. Wang Ling som er 57 år gammel, klarte ikke å snakke. Hun bare mumlet noe uforståelig. Hele kroppen var lammet og med stadige rykninger.
 • Kina: Kritisk syk utøver blir nektet løslatelse fra fengsel

  En Falun Gong-utøver er satt ulovlig i et kvinnefengsel i nesten tre år. Helsen hennes er kritisk, men fengselsmyndighetene nekter å løslate henne på medisinsk grunnlag. Utøveren ble arrestert i boligen sin den 21. juli 2014 av politiet. De ransaket boligen og kjørte henne til politistasjonen. Senere ble hun overført til et forvaringssenter.
 • Kinesiske gatekontorer samarbeider under forfølgelsen

  En innbygger fra Guangzhou by ble arrestert da hun fulgte slekt og venner til et gatekontor for å be om løslatelse av vennene sine som ble arrestert for å praktisere Falun Dafa.
 • Kina: Kunstlærer forteller om tortur i fengselet

  En kunstlærer underviste ved en moderne kunst- og designskole før han ble fengslet. Den 24. oktober 2013 kom politiet til skolen og arresterte 20 lærere og studenter for sin tro på Falun Gong. En av de som ble dømt til fengsel for sin overbevisning, ble utsatt for grufull tortur i løpet av de tre årene han satt ulovlig i fengsel. Han overlevde og ønsker nå å fortelle sin historie.
 • Utøver tvangsforet med medikamenter i fengsel

  ”Jeg ble internert 6. oktober 2015 og sov på det kalde gulvet på en politistasjon natten over. Politiet tok meg med til et sykehus for internering neste dag. Der ble jeg tvunget til å gjennomgå en fullstendig fysisk helseundersøkelse. De tok blodprøver og målte blodtrykket. For å være sikre på at senteret for internering ville ta imot meg, tvangsforet de meg gjentatte ganger med medikamenter for høyt blodtrykk.”
 • Over 500 underskrifter krever at utøver settes fri

  En Falun Gong-utøver ble ulovlig arrestert fordi han distribuerte informasjonsmateriell om Falun Gong. Mer enn 500 innbyggere undertegnet en petisjon som krevde at han skulle løslates. Utøveren ble arrestert av offiserer ved en poltistasjon og har sittet fengslet i et interneringssenter siden april i 2017. Familie og venner har møtt opp ved politistasjonen i landsbyen for å få ham løslatt, men til ingen nytte.
 • Falun Gong-utøver torturert i fengsel

  En Falun Gong-utøver soner en åtte års fengselsdom fordi han sendte inn en klage om kriminalitet utført av Jiang Zemin, som var tidligere kinesisk kommunistleder og startet forføgelsen av Falun Gong i juli 1999. Utøveren har på forskjellige måter blitt torturert i fengselet. Den 25. april 2017 fikk han diagnosene tuberkulose og nyresykdom i fengselet.
 • Politiet løslot kvinne etter bare noen timer

  En utøver ble arrestert den 24. mai 2017 etter at hun ble rapportert til politiet fordi hun fortalte folk om Falun Gong, som er en spirituell lære som forfølges av det kinesiske kommunistregimet. Hun ble etterforsket av lederne for byens sikkerhets- og byens 610-kontor (et ekstra juridisk kontor som har som eneste oppgave å utrydde Falun Gong og som kan overstyre landets juridiske system).
 • Politiet innså at det var nytteløst å få utøver til å frasi seg Falun Gong

  En utøver ble arrestert den 24. mai 2017 etter at hun ble rapportert til politiet fordi hun fortalte folk om Falun Gong, som er en spirituell lære som forfølges av det kinesiske kommunistregimet. Hun ble etterforsket av leder for byens sikkerhetskontor og leder for byens 610-kontor, et ekstra juridisk kontor som har som eneste oppgave å utrydde Falun Gong og som kan overstyre landets juridiske system.