Kina: Arrestert igjen for sin overbevisning

Etter å ha tilbragt åtte år i fengsel og ett år i tvangsarbeidsleir for å ha praktisert Falun Gong, ble Yuan Bin, tidligere lærer i biologi på ungdomstrinnet, fengslet på ny for å ha kjempet for rettferdighet for sin søster. Hun ble arrestert fordi hun fjernet en propagandaplakat som svertet Falun Gong.

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en åndelig meditasjonsmetode basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Den har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Yuan Bin

Yuan som er i 50-årene, bor i Chengdu i Sichuan provinsen. Han ble arrestert av tjenestemenn fra Luodai politistasjon den 24. januar 2019 og har vært i varetekt siden.

Den siste arrestasjonen var fordi han forsøkte å redde søsteren, Yuan Xuefen som er 55 år, og Wen Juping som er 68 år. Begge er Falun Gong-utøvere. Xuefen og Wen ble arrestert i Luodai (ca 20 kilometer fra Chengdu sentrum) den 21. mai 2018 fordi de fjernet en plakat som svertet Falun Gong. De erstattet plakaten med en plakat om Kommunistpartiets forfølgelse av den åndelige metoden.

Xuefen ble ført til Chengdu forvaringssenter samme kveld og satt som kriminell forvaring til neste dag. Arrestasjonen ble godkjent den 28. juni 2018. Hvor Wen er forvart, gjenstår å finne ut.

Xuefens familie hyret en advokat for å representere henne. Mens Yuan jobbet med advokaten for å oppnå reddferdighet for henne, satte politiet søkelyset på ham. Han oppdaget at tjenestemenn sto gjemt utenfor familiens bolig da han dro tilbake til Luodai. Politiet hang også opp plakater av ham rundt omkring i byen.

Forfulgt gjentatte ganger for sin overbevisning
Yuan har gjentatte ganger blitt arrestert de siste 20 årene fordi han nekter å frasi seg sin overbevisning. Det er grunnen til at han ble oppsagt på jobben. Konen tok ut skilsmisse fordi hun ikke klarte det mentale og økonomiske presset som var forårsaket av forfølgelsen. Datteren som bare var 9 år da han første gang ble satt i fengsel, ble plaget og ydmyket av andre.

Yuan ble utsatt for uavbrutt, brutal tortur i løpet av de åtte årene i fengsel og ett år i tvangsarbeidsleir. Han ble også sendt til et senter for hjernevask tre ganger. Myndighetene gjorde et forsøk på å tvinge ham til å frasi seg sin overbevisning.

Som følge av den intense psykiske og fysiske torturen han led under i varetekt, ser han mye eldre ut enn sin alder. Håret er grått, tennene har falt ut, og synet hans er uklart. Han har fått problemer med store smerter i leddene. Han kan ikke løfte den høyre armen på grunn av en frossen skulder, noe som har stor innvirkning i hverdagen.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/22/175919.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.