Kina: Falun Gong-utøvere fengslet i omskoleringsleirer

Jeg bor i en by i regionen Xinjiang Uyghur. Så langt jeg vet, har Falun Gong-utøvere blitt ulovlig arrestert og sendt til lokale omskoleringsleirer siden slutten av 2017.

Blant de arresterte er ektepar, mødre og døtre, samt eldre folk i 70- og 80-årene. Det er blitt sagt at alle som blir løslatt, må signere en garanti der de lover å ikke si noe om leirene.

Noen Falun Gong-utøvere ble fengslet, satt i leirer og sluppet fri, men de fortalte aldri noe om forfølgelsen etter løslatelsen. Noen ble arrestert og fengslet igjen kort tid etter at de hadde blitt løslatt.

De fengslete Falun Gong-utøverne er for det meste dømt ulovlig eller svartelistet av det lokale politiet.

Det er også folk som ikke er Falun Gong-utøvere, som blir arrestert. De har gjerne tatt del i samlinger, noen har reist utenlands og andre har solgt brukte mobiltelefoner som inneholdt informasjon som regjeringen anser som sensitive.

Flere par ble arrestert fordi de snakket om temaer på WeChat som regjeringen ikke tillater. Andre brukte programvarer for å få tilgang til websider som er blokkert av internettsensuren i Kina. Flere som har signert på en petisjon, har også blitt arrestert.

Mange religiøse, etniske minoritetsgrupper gjemmer godt deres skrifter, men politiet bruker spesielle instrumenter for å oppdage dem.

I noen familier er flere medlemmer arrestert og fengslet i rundt to år. Det blir sagt at det ikke er en tidsbegrensning for hvor lenge folk kan bli holdt i leirene. Nå blir flere og flere mennesker arrestert og sendt dit.

Hjernevask
Den intensive hjernevasken som foregår i leierene, består i å tvinge minoritetsgrupper til å akseptere tre garantier: anerkjennelse av fedrelandet, anerkjennelse av den kinesiske nasjonen og anerkjennelse av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP).

De innsatte tvinges til å se på TV-programmer som er relatert til politikk, juridisk utdanning, historie osv. De blir også tvunget til å synge sanger som lovpriser KKP, folkets frigjøringshær og sosialisme. De blir også presset til å skrive ukentlige «personlige refleksjoner».

Leirene bruker samme metode for å forfølge Falun Gong-utøvere. Alle som kommer til leirene, må skrive en erklæring om de tre garantiene.

Hvert hjørne blir overvåket, som i et fengsel, inkludert sovesal, korridorer, oppholdsrom, dusj og toalett. Flere mennesker sover i en sovesal på ti kvadratmeter, og noen ganger må folk sove på golvet.

Det blir sagt at omskoleringsleirene blir støttet av flere provinser og byer i Kina for å hjelpe den pågående kampen mot separatisme, ekstremisme og terrorisme. Omskoleringsleirene eksisterer i forskjellige områder av Xinjiang og antall innsatte er stort. Denne leiren har ikke blitt eksponert før av forskjellige grunner.

Pågende trakassering
Veldig få mennesker blir løslatt, og de våger ikke å fortelle om leiren etter løslatelsen. De som slipper fri, blir fortsatt trakassert etter at de har vendt hjem. Det er folk fra det lokale samfunnet og betjenter fra lokale politistasjoner som gjennomfører trakasseringen.

Så lenge myndigheten kjenner til en Falun Gong-utøver, vil folk fra det lokale samfunnet og politistasjonen dukke om hjemme hos dem for å plage dem. Utøverne blir konstant beordret til å fylle ut skjemaer som sverter Falun Gong.

De må hver dag skrive rapport til lokale myndigheter og «tankerefleksjoner» en gang i uken. Hvis utøvere ikke innretter seg, selv den minste ting, vil de bli sendt til omskoleringsleir umiddelbart.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/7/174541.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.