Mishandling og tortur i forfølgelsen

 • Kina: Veteran fra luftforsvaret døde trolig av matforgiftning i fengsel

  En utøver døde den 14. august 2018, to måneder etter han ble løslatt fra fengsel for å praktisere Falun Gong. Ved kremering merket begravelses-agenten at den avdødes aske var sort. Begravelses-agenten nevnte dette for familien. De kunne fortelle ham at Zhong nettopp hadde blitt løslatt fra fengsel. Da stoppet agenten å snakke.
 • Kina: Kvinne døde etter trakassering i fengsel

  En kvinne døde rundt 20. juli 2020 etter at helsen ble forverret etter mange arrestasjoner og trakasseringer fordi hun praktiserer Falun Gong. Datteren er fortsatt fengslet, også hun fordi hun nekter å frasi seg Falun Gong.
 • Kina: 72 år gammel kvinne arrestert ni ganger for sin overbevisning

  En 72 år gammel kvinne blir tiltalt for sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sinn, som har blitt forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999Utøveren ble arrestert to ganger i 2019; den 22. februar og den 24. juni. Hjemmet hennes ble ransaket i tilknytning til den første arrestasjonen, og hun ble internert i en måned ved et internerings-senter.
 • Kina: Fire Falun Gong-utøvere arrestert

  Den 22. september 2020 ble fire utøvere fra Beijing saksøkt for å ha praktisert Falun Gong. Høringen varte fra klokken 09.00 - 14.00.
 • Kina: Etter ni arrester står en utøver overfor en ny fengslingsdom

  En utøver har vært arrestert i over ett år. Han venter nå på en dom fordi han er Falun Gong-utøver. Falun Gong har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Flyteknikkeren ble arrestert den 28. september 2019 og har siden vært fengslet i et senter for internering.
 • Kina: Ny fengslingsdom etter ni arrester

  En utøver på 46 år har vært arrestert i over ett år fordi han øver Falun Gong. Dette er niende gang utøveren har blitt arrestert for sin overbevisning på Falun Gong. Han er flyingeniør, men har stadig vært i sentre for hjernevask og i fengsel. Han ble arrestert den 28. september 2019 og sitter nå fengslet i et interneringssentet og venter på sin dom.
 • Kina: Utøver dømt til ny fengsling etter ett år i isolasjon

  Det kinesiske kommunistpartiet har latt eieren av en liten bedrift sitte i isolasjon i over ett år. Hun ble nylig dømt til 1 ½ års fengsel og fikk en bot på 5000 yuan for hennes overbevisning på Falun Gong. I denne perioden har hun vært nektet familiebesøk. Flere detaljer om dommen hennes gjenstår å undersøke.
 • Kina: To eldre damer arrestert for deres overbevisning

  Den 27. oktober 2020 ble to eldre damer arrestert i hjemmene dere fordi de praktiserte Falun Gong. Den ene av utøverne som er 81 år, er løslatt. Den andre er i skrivende stund fortsatt fengslet. En gruppe politibetjenter brøt seg inn i hjemmet til utøveren på 58 og ransaket boligen hennes. Pc, skriver, Falun Gong-bøker og annet materiell ble konfiskert. Polititet arresterte utøveren og mente at hun hadde delt ut Falun Gong-materiell et par dager tidligere.
 • Kina: Advokat krever tilbakekalling av arrestordre

  En advokat som representerer ei 60 år gammel dame, krever at påtalemyndighetene tilbakekaller en arrestordre. Arrestordren ble utstedt fordi den eldre damen praktiserer Falun Gong. Advokaten krever også etterforskning av politiets brudd på juridiske prosedyrer fordi han mener at de har fabrikkert bevis mot den eldre damen.
 • Kina: Pensjonert offiser døde på grunn av sin overbevisning

  En pensjonert offiser døde den 1. september 2020 etter å ha holdt ut over tjue års forfølgelse for sin tro på Falun Gong, en kultiveringsmetode for kropp og sjel som har vært målgruppe for det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Offiseren ble 92 år gammel. Fu Yishuan gikk inn i det militære i 1944 da han var bare 15 år. Han deltok i borgerkrigen og var militæroffiser i byen Nanjing i Jiangsu-provinsen til han gikk av med pensjon.
 • Kina: Kvinne slått i hjel 16 dager etter at hun ble arrestert for sin overbevisning

  En kvinne i en landsby ble pågrepet av en av landsbyens funksjonærer og en gruppe paramilitære soldater den 28. juni 2020. Hun ble angitt fordi hun var i besittelse av Falun Gong-litteratur. Utøveren ble kjørt til et tomt hus i et fjellområde og brutalt slått og torturert. Hun døde den 13. juli av skadene. Landsbyrådet tvang familien til å kremere kroppen hennes samme dag. Ifølge familien var ansiktet deformert, og kroppen var full av blåmerker.
 • Kina: Hang opp et banner. Dømt til to års fengsel

  Den 22. mai 2020 ble en mann dømt til to år samt å betale en bot på 3000 yuan for å ha nektet å gi opp sin tro på Falun Gong. Utøveren som er 69 år, ble arrestert den 12. november 2019 fordi han hang opp et banner med teksten «Falun Dafa er bra». Politiet ransaket boligen hans to ganger. De ble skuffet over at de ikke fant noen Falun Gong-bøker i leiligheten.
 • Kina: Lærer oppsagt etter 1 ½ års soning for sin overbevisning

  En lærer i grunnskolen ble oppsagt fra jobben etter at hun hadde sonet 1 ½ år for å nekte å frasi seg sin tro på Falun Gong. Utøveren som er 49, ble arrestert i juli 2017 og internert i seks uker. Etter løslatelsen holdt arbeidsgiveren tilbake 7.000 yuan i bonus som hun hadde opptjent i første halvdel av året.
 • Kina: Arrestert og fengslet gjentatte ganger for sin overbevisning

  Ei kvinne har gjennomlevd ubeskrivelig tortur. Hun ble holdt fanget i en tvangsarbeidsleir og fengsel i totalt 11 år, kun fordi hun nektet å gi opp sin tro på Falun Gong. Utøveren som er 63 år, arbeidet i en markedsavdeling. Hun begynte med Falun Gong som er en meditasjonsmetode basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, noen få måneder før Det kinesiske kommunistpartiet startet den landsomfattende kampanjen mot metoden i juli 1999. Her følger en detaljert redegjørelse over fengselsoppholdet i 2012, samt den siste forvaringen i 2019.
 • Kina: Utøver dør i varetekt fire dager etter at hun ble arrestert for å praktisere Falun Gong

  Ei kvinne i 60-årene døde fire dager etter at hun ble arrestert for å praktisere Falun Gong, en åndelig meditasjonsmetode som har vært forfulgt av det kinesiske kommunistregimet siden 1999. Utøveren ble arrestert i sin bolig den 13. mai 2020. Tjenestemenn konfiskerte Falun Gong-bøkene hennes og annet relatert materiell. Ektemann fikk ikke noen informasjon fra politiet hvor de kjørte henne. Hun ble arrestert fordi hun ble anmeldt for å ha delt ut Falun Gong-materiell i august i fjor.