Kina: 36 Falun Gong-utøvere arrestert i løpet av en dag

Den 18. november 2018 var 36 Falun Gong-utøvere i Qingyun fylke i Shandong provinsen målet i en massearrestasjon. De ble arrestert på grunn av sin tro.

Noen utøvere ble tidlig løslatt på grunn av høy alder. På det tidspunktet dette blir skrevet, er de resterende utøverne på to forskjellige steder i Dezhou by. De blir nektet familiebesøk.

Massearrestasjonen den 9. november 2018 i Shandong skjedde kort tid etter at 119 Falun Gong-utøvere ble arrestert i Heilongjiang provinsen. De ble alle arrestert på grunn av sin tro.

Det ble rapportert at Shangdong politiet har begynt å overvåke utøvere etter juli 2018. Utøverne var målet for å fylle kvoten for politiets kampanje med å slå ned på «gjenger».

Rundt ti utøvere ble arrestert mens de leste Falun Gong-bøker sammen. De fleste av de resterende utøverne ble forfulgt av politiet før de ble arrestert i hjemmene sine. Hjemmene ble alle ransaket.

Navnene på utøvere som er bekreftet i massearrestasjonen er: Duan Guixia, Zhao Junxiang, Zhang Yueling, Xu Qingmei, Wang Shuzhen, Du Quancun, Wang Shuxia, Wang Xiuzhi og Li Jinlan.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/9/173561.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.