Kina: Slått og dopet under internering

Da Tao Xizhen, en kvinne i 60-årene fra Hubei-provinsen, ble løslatt fra fengselet den 14. november, var hun avmagret og uten tenner. Hun hadde problemer med å tenke klart, og hun kunne knapt gå. Tao var en fullstendig annerledes person enn det hun hadde vært. Hun hadde vært internert i over fire år. De siste to månedene hadde hun vært på senter for hjernevask, Hubei Lovopplæringssenter, der hun ofte ble slått, dopet og frarøvet søvn.

Men tjenestemennene stanset ikke etter Taos løslatelse. De beordret sønnen til å holde øye med henne hjemme og nekte henne å gå ut av huset.

Både mishandlingen under interneringen og den påfølgende trakasseringen hjemme av tjenestemenn hadde som mål å tvinge Tao til å gi opp sin tro på Falun Gong. Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en åndelig praksis basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse og som har blitt forfulgt av Kommunistpartiet siden 1999.

Arrestasjon og falske anklager
Tao ble arrestert hjemme den 8. august 2014 og sendt rett til Hubei opplæringssenter. To personer var utpekt til å holde øye med henne, og en gang slo de hodet hennes hardt mot veggen. Hun nektet å gi etter, og tjenestemennene overførte henne deretter til Xianning interneringssenter.

Den 12. november 2014 trappet politiet opp saken hennes til «kriminell internering». Men politiets mange forsøk på å tiltale Tao ble alle nektet av Xianan distrikts ankekontor på grunn av "utilstrekkelige bevis." Den lokale interne sikkerhetsavdelingens sjef, Liu Ning, og 610-kontorets direktør, Yao Xiong, prøvde, uten hell, å få utøvere til å vitne mot Tao.

Brå dom og avslag på anke
En høring fant sted ved Xianan et år senere den 13. november 2015. Bare Taos sønn og mannens søsken fikk tillatelse til å være til stede under rettssalen. Etter at Tao avviste alle beskyldningene mot henne, utsatte dommeren høringen.

Da ingenting kunne svekke Taos tro på Falun Gong, sendte myndighetene henne den 14. september 2018 til et senter for hjernevask, to måneder før løslatelsen. Vaktene på senteret puttet ukjente stoffer i maten hennes. De slo henne jevnlig og tvang henne til å reise seg opp med jevne mellomrom om natten.

Oversatte etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/5/173518.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.