Mishandling og tortur i forfølgelsen

 • Kina: To eldre kvinner tvunget til å være våkne hele natten

  To eldre kvinner i Xi’an ble arrestert den 19. mai 2018 fordi de informerte folk om det kinesiske kommunistregimets forfølgelse av Falun Gong, en åndelig metode for kropp og sjel og basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse.
 • Kina: Advokater stiller spørsmål ved tvilsomme bevis mot Falun-utøvere

  Tre innbyggere i byen Taiyuan møtte opp i Xinghualings tingrett for å svare på anklager om å "bruke en kult for å undergrave lov og orden". Dette er en standard unnskyldning som det kinesiske kommunistregimet bruker når de forsøker å fengsle Falun Gong-utøvere.
 • Kina: Ektepar fengslet nok engang for sin tro på Falun Gong

  Et ektepar ble dømt til fengselsstraff fordi de nektet å gi opp Falun Gong (kjent også som Falun Dafa), som er en spirituell disiplin som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet. Det er ikke første gangen ekteparet har blitt trakassert for deres tro. De ble dømt til syv og fem års fengsel i 2008 og ble brutalt torturert under fengslingen.
 • Kina: En utøver nær forfulgt til døde

  En utøver ble arrestert i sin bolig om morgenen den 20. april 2018. Flere tjenestemenn fra den lokale sikkerhetsavdelingen kom til boligen hennes. Etter 13 dager i forvaring ble hun alvorlig syk. Til tross for den kritiske tilstanden, nektet retten å løslate henne av medisinske årsaker.
 • Kina: Utøver dømt ulovlig til 3 års fengsel

  En Falun Gong-utøver ble dømt til tre års fengsel i november 2017, nesten et år etter at hun ble ulovlig arrestert for å holde fast ved sin overbevisning. Utøveren delte ut informasjonsbrosjyrer om Falun Dafa om ettermiddagen den 20. februar 2017. Da ble hun angitt av noen hun møtte. Tjenestemenn fra en politistasjon arresterte henne og førte henne til et forvaringssenter.
 • Kina: Kvinnefengsel med tvangsarbeid og hjernevask

  Tianjin kvinnefengsel er beryktet for sine forsøk på å hjernevaske Falun Gong-utøvere og få dem til å frasi seg sin overbevisning. Det er derfor et av foregangsfengslene som har klart ”forfølgelsesstandarden” til Det kinesiske kommunistpartiet mot Falun Gong.
 • Kina: Dømt til tre års tvangsarbeid for sin tro på Falun Gong

  Ei kvinne i Ji'nan ble dømt til tre års fengsel for å “ha brukt en sekt til å undergrave håndheving av loven”. Det er et standard-påskudd og det kinesiske kommunistregimets forsøk på å ramme og fengsle Falun Gong-utøvere.
 • Kina: Ektepar dømt til fengsel nok engang for sin tro

  Et ektepar i ble dømt til fengsel nok engang fordi de nektet å gi opp sin tro på Falun Gong som er en spirituell metode som forfølges av Det kinesiske kommunistpartiet. Mannen som tidligere var lærer ved den lokale høyskolen, ble arrestert i slutten av januar 2017 og stilt for retten den 12. oktober samme år. Konen hans som tidligere jobbet i posten, ble arrestert 1. oktober 2017.
 • Kina: Dømt til tvangsarbeid to ganger

  En utøver ble dømt til fem års fengsel for å nekte å gi opp Falun Gong, som er en åndelig metode som forfølges av det kinesiske kommunistregimet. Politiet arresterte utøveren i juni 2016 og ransaket hjemmet hennes. Hun ble internert i 15 dager ved Fuyang bys forvaring, etterfulgt av en måned i Fuyang by interneringssenter. Hun hadde også tre måneders husarrest.
 • Kina: Tidligere urolog torturert og nær drept i fengsel

  En utøver ble arrestert samtidig med mer enn 100 andre Falun Gong-utøvere i en provins den 28. juni 2016 av politi og agenter fra 610-kontoret (et kontor kun opprettet for å forfølge Falun Gong-utøvere). Utøveren ble kjørt til et interneringssenter. Der startet hun en 37 dagers sultestreik. Offiserer prøvde å tvangsfore henne, og de skadet henne samtidig. Hun var nær døden og ble bragt til et sykehus for akutt hjelp.
 • Kina: Pågående forfølgelse av eldre Dafa-utøvere

  Det juridiske kontor ved Det kinesiske kommunistpartiet har dømt flere tusen eldre Falun Gong-utøvere til fengsel og tvangsarbeidsleirer. Her er noen få eksempler.
 • Kina: Utøver torturert inntil han nesten døde i fengselet

  En Falun Gong-utøver ble alvorlig torturert i et fengsel. Tilstanden hans er nå alvorlig. Utøveren er 62 år. Han ble arrestert og dømt til seks års fengsel i mars 2016 fordi han nektet å gi opp sin tro på Falun Gong. Basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse, har praksisen blitt forfulgt av det kommunistiske regimet siden 1999.
 • Kina: Kvinne sendt tilbake til fengselet etter flere års løslatelse

  Ei kvinne på 65 år ble dømt til 14 års fengsel etter å ha blitt arrestert den 13. november 2011 for å ha nektet å ta avstand fra Falun Gong, en spirituell metode som forfølges av Det kinesiske kommunistpartiet.
 • Kina: Utøver dømt til fem års fengsel i all hemmelighet

  Tingretten dømte en Falun Gong-utøver til fem års fengsel den 28. desember 2017 uten å gi beskjed til familien eller en advokat. Utøveren ble satt i politiets varetekt omtrent da den kinesiske regjeringen møttes til “National People's Congress”-møter i mars 2017. Det var en tid som ble ansett å være politisk sensitiv. Hjemmet hennes ble ransaket.
 • Kina: Ung mann overvåkes og trakasseres

  En flink og flittig student fikk ikke lov å studere ved universitetet fordi familien hans tror på Falun Gong. Da utøveren dokumenterte dette på internett i 2011 og samtidig informerte om styresmaktenes forfølgelse av Falun Gong, ble han arrestert og plassert i en tvangsarbeidsleir. Han var da bare 18 år gammel.