Kinas justisbyråer nekter Falun Gong-utøvere retten til advokat

Kinas rettssystem har fem hovedkomponenter: Rettshåndhevelse, påtalemyndighet, domstoler, rettsbyråer og nasjonale sikkerhetsorganer. De første tre komponentene har spilt en viktig rolle i forfølgelsen av Falun Gong-utøverne - med politi som arresterer, påtalemyndigheten som inngir siktelse og retten som dømmer.

Justisbyråene øker nå sin involvering i forfølgelsen. Det høyeste justisbyrået i Kina er justisdepartementet som fører tilsyn med mange justisbyråer på lavere nivåer. Et av hovedansvarsområdene til justisbyråene er å regulere den juridiske profesjonen. I Kina må alle advokater gjennomgå en årlig fornyelse av lisensene sine. Justisbyråene, ikke advokatforeningene, har til oppgave å bestemme om en person møter kravene til å få lisens som advokat eller få lisensen fornyet.

Under ledelse av politiske og juridiske saker (PLAC), et ikke-rettslig kontor som har makt til å overstyre rettssystemet i forhold til forfølgelsen av Falun Gong, har mange rettsbyråer truet med å tilbakekalle eller ikke fornye lisens til menneskerettighetsadvokater som våger å forsvare Falun Gong-utøvere eller som åpent diskuterer Falun Gong-saker på forskjellige plattformer, inkludert sosiale media.

Advokater som nekter å slutte å representere Falun Gong-utøvere, finner at deres rettigheter blir skadet. Noen av dem har opplevd at tjenestepersoner fra justisbyrået har kommet hjem til dem og truet familiemedlemmer. Byråtjenestemenn ringer noen ganger dommere og krever at de stanser advokater fra å kreve «ikke-skyldig» på vegne av klientene. Noen tjenestemenn har enda til deltatt i rettshøringer for å følge med advokater og truet dem med å tilbakekalle lisensen deres permanent.

Typiske saker
Da advokat Wang forsvarte Falun Gong-utøvere og krevde at dommen ble "ikke skyldig" på deres vegne, etterforsket Liaonings justisbyrå ham og konfiskerte lisensen hans i mai 2008. Nestleder i Dalian justisbyrå hadde også møte med Wang og kritiserte ham og truet ham med å arrestere ham. Offiserer fra Dalian by i Liaoning-provinsen arresterte Wang i juli 2009 fordi han nektet å slutte med å representere Falun Gong-utøvere.

Slike saker er ikke isolerte saker. Tidligere hadde en annen advokat forsvart en Falun Gong-utøver der 14 av utøverens familiemedlemmer også ønsket å være til stede under rettssaken. Da en rettstjenestemann avslo forespørselen deres uten noen forklaring, sa advokaten: "Hvis de ikke får komme inn, går ikke jeg heller inn." En politioffiser truet advokaten: "Hvis du er ute etter problemer, vil jeg rapportere deg til justisbyrået og få deg arrestert."

Involveringen fra justisbyråene når det gjelder forfølgelsen av Falun Gong, går utover det å skape konflikt med advokater. Etter at Gao Rongrong, en Falun Gong-utøver i Shenyang by i Liaoning-provinsen, ble vansiret av elektrisk sjokk-tortur og ble kjørt til sykehuset, greide flere utøvere å hjelpe henne med å rømme den 5. oktober 2004. Shenyang justisbyrå sendte da en notis om assistanse i en etterforskning til de nærmeste byene og kommunene for å lokalisere Gao. Notisen nevnte ikke mishandlingen og vansiringen av Gao. Hun ble arrestert igjen og døde i forvaring den 16. juni 2005

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/26/181228.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.