Mishandling og tortur i forfølgelsen

 • Utøver truet i kvinnefengsel

  En utøver ble løslatt fra et kvinnefengsel den 6. januar 2017. Hun ble arrestert akkurat tre år tidligere fordi hun snakket med folk om Falun Gong på et marked. Utøveren ble fengslet 1. juli 2015. Målet til vaktene var at nye utøvere raskt skulle frasi seg sin tro på Falun Gong. Fangene ble prøvd på forskjellige måter. En gang grep de utøverens hånd for å tvinge henne til å undertegne og sette fingeravtrykket sitt på en garantierklæring.
 • Har sultestreiket i fengsel i ni måneder

  Falun Gong-utøver Hua Lianyou som er 55 år gammel og bokholder fra Tianjin, har sultestreiket i over ni måneder i protest mot arrestasjonen. Konen og datteren skjønte under det siste besøket den 19. januar 2017 at Hua er døden nær på grunn av omfattende vekttap. De har søkt løslatelse på medisinsk grunnlag.
 • Indre Mongolia: Dømt for å dele ut informasjonsbrosjyrer

  To Falun Gong-utøvere fra Indre Mongolia ble dømt til fengsel av Xinghe fylkesrett den 30. desember 2016 for å ha distribuert Falun Gong-informasjonsmateriell. Den ene ble dømt til fire års fengsel, mens den andre ble dømt til tre år. Familiene deres anket dommen til lagmannsretten den 5. januar 2017. Kvinnene ble anmeldt mens de delte ut Falun Gong-informasjonsmateriell.
 • Kritisk for mann som har sultestreiket i fengsel

  En utøver ble arrestert den 14. april 2016 fordi han nektet å gi opp Falun Gong, en åndelig metode som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet. Politiet sendte ham til et fengsel bare få timer etter arresten, uten en lovlig grunn. Utøveren begynte en sultestreik for å protestere over den ulovlige forvaringen så fort han kom til fengselet. Vaktene tvangsforet ham med chilivann og torturerte ham jevnlig.
 • Kina: Torturert av vakter og innstatte i fengselet

  I Anhui provinsen er det fremdeles mange innbyggere som soner i kvinnefengsel for å ha nektet å oppgi Falun Gong, en åndelig metode som forfølges av det kinesiske kommunistregimet. De fengslete Falun Gong-utøverne utsettes for stadig juling og andre former for overgrep på grunn av sin overbevisning. Noen har klart å leve videre med uopprettelige skader.
 • 72 år gammel utøver internert i over hundre dager

  En utøver på 72 ble arrestert av offiserer fra en sikkerhetsavdeling om morgenen den 26. august 2016. Hjemmet hennes ble ransaket, og de personlige eiendelene, inkludert mange Falun Gong-bøker, ble konfiskert. Hun har sittet i interneringssenteret i over hundre dager. Offiserer fra Putuo lokale sikkerhetsavdeling opprettet saken og overførte den til påtalemyndigheten. Det ble leid inn en advokat for å forsvare henne.
 • Bestemor stilt for retten på grunn av sin overbevisning

  En Falun Gong-utøver ble stilt for retten den 9. desember 2016 for å ha nektet å oppgi Falun Gong, en åndelig metode som forfølges av det kinesiske kommunistregimet. Hun ble arrestert den 28. juni 2016 og har nylig innledet en sultestreik i forvaringssenteret i protest mot den ulovlige fengslingen.
 • Utøver slått gjentatte ganger i fengsel

  En Falun Gong-utøver ble i 2015 dømt til fem års fengsel. Han har sittet i fengselet siden mai 2016. En fengselsbetjent førte utøveren inn på et lite kontor den 28. august 2016 og slo ham i ansiktet med skoen sin foran flere innsatte. De innsatte som var øyenvitne til episoden, har siden slått utøveren regelmessig.
 • Kvinne stilt for retten for sin overbevisning

  En utøver ble stilt for retten den 23. desember 2016 for å ha brukt en åndelig metode (Falun Gong) for å underminere håndheving av loven. Dette er en standard påstand, brukt av det kinesiske kommunistregimet, i forsøk på å ramme og fengsle Falun Gong-utøvere. Utøverens advokat argumenterte med at ingen lov i Kina kriminaliserer Falun Gong og at klienten ikke burde ha vært arrestert for å utøve sin konstitusjonelle rett til trosfrihet og pressefrihet.
 • Prøveløslatelse på medisinsk grunnlag opphevet

  En utøver som er fengslet for sin overbevisning, har vært svært syk siden mai 2016. Han ble innvilget prøveløslatelse på medisinsk grunnlag, men bare to uker etter løslatelsen ble han ført tilbake til fengselet. Utøverens familie har klaget til fengselsledelsen, men den lokale domstolen har nektet å ta saken opp til høring. Utøveren ble arrestert den 9. april 2013. Han ble dømt til 8 års fengsel den 16. oktober 2014 fordi han nektet å gi opp Falun Gong, som er en åndelig metode som forfølges av det kinesiske kommunistregimet.
 • Utøver arrestert gjentatte ganger for sin tro på Falun Gong

  To Falun Gong-utøverne anmeldte Jiang Zemin, som er tidligere leder av kommunistregimet, for å ha forfulgt Falun Gong-utøvere. De to ble arrestert få måneder etter at de sendte inn anmeldelsen. De ble begge overført til et fengsel sent i oktober 2016 og ulovlig dømt til fire års fengsel.
 • Advokat anmodet aktor å droppe urettmessige sak

  En ingeniør ble arrestert av tjenestemenn fra en politistasjon og distriktets kriminalpoliti den 25. juni 2016. Det var kun få måneder etter at hun ble løslatt fra et kvinnefengsel. Der var hun fengslet i fem år for å ha hengt opp små plakater om forfølgelsen av Falun Gong i Kina. Den siste arrestasjonen av henne skyldtes at hun hang opp noen lignende informasjonsplakater. Etter politiets varetekt surret de henne inn med tape og låste henne inne i et jernbur.
 • Tre utøvere arrestert for søk på internett

  To utøvere ble arrestert i oktober og november 2016 for å ha surfet på utenlandske nettsider og lest om Falun Gong. En av Falun Gong-utøverne ble først dømt til ett års prøvetid i april 2015 og deretter fengslet i oktober 2016 for å ha sendt Falun Gong-informasjon via mobiltelefon og datamaskin. Dette ble sporet av kinesisk internettpolitiets GPS-systemer.
 • Kina: Pianolærer fengslet for å ha levert ut Falun Gong-materiell

  En ung pianolærer ble arrestert på arbeidsplassen sin den 26. november 2016. Det var foreldrene til en student som anmeldte henne fordi hun ga dem en bordkalender med informasjon om Falun Gong, som er en åndelig metode som forfølges av det kinesiske kommunistregimet.
 • Utøver dømt til fengsel for å ha anmeldt tidligere diktator

  ”Jeg heter Huang Jinxia. Jeg sendte inn anmeldelser til påtalemyndighetene i juni 2015. Over ti politimenn fra Shenzhen politistasjon tvang seg inn i boligen min og ransaket den. De fortalte meg at de hadde anmeldelsen min og konfiskerte Falun Gong-bøkene og andre personlige eiendeler. De førte meg til politistasjonen og forhørte meg om hvorfor jeg anmeldte Jiang og forsøkte å sende meg til forvaringssenteret Changchun nr. 4. Forvaringssenteret, derimot, nektet å ta imot meg på grunn av det høye blodtrykket mitt. Politiet måtte løslate meg.”