Kina: Dømt for å inngravere Falun Gong-budskap på gresskar

Tre innbyggere i Baoding i Hebei provinsen ble dømt den 26. februar 2020 for å ha inngravert Falun Gong-budskap på gresskar. De skrev: «Sannhet Medfølelse Toleranse er bra» og «Falun Dafa er bra».

Et gresskar med inskripsjonen "Sannhet Medfølelse Toleranse er bra" og "Falun Dafa er bra"

Han Junde som er 72 år, ble dømt til 8 ½ års fengsel. Li Yangqiu som er 68 år og Sun Liying som er 42 år, ble begge dømt til 8 års fengsel.

De tre utøverne ble arrestert den 30. august 2019. Politiet konfiskerte utskjæringsmaskinen som ble brukt, og de ransaket boligene deres.

Sun og Li møtte i Gaoyang distriktsrett den 24. desember 2019. Han Junde ble dømt tidligere, men familien vet ikke resultatet av rettsaken.

Suns familie besluttet å anke dommen. På grunn av koronaviruset i Kina og fordi de har karantene hadde de likevel ikke mulighet til å dra til retten for å levere anken.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/16/183662.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.