Kina: Kritisk syk ble nektet løslatelse

Ei kvinne ble kritisk syk da hun sonet en dom grunnet sin tro på Falun Gong. Hun døde kort tid etter at fengselsmyndighetene avviste familiens siste forespørsel om medisinsk prøveløslatelse.

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en spirituell kultiveringsmetode som er blitt forfulgt av Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) siden 1999.

Liu Jianying bodde i Deihui by i Jilin provinsen, hadde vansker med å beholde maten og hadde kroniske magesmerter siden arrestasjonen den 15. juli 2018. Hun ble arrestert fordi hun snakket med folk om Falun Gong.

Da Liu dukket opp i Deihui byrett den 22. november 2018, var hun så svak at hun hadde problemer med å stå på beina.

Familien ba mange ganger om at hun skulle løslates mot kausjon, men ble avvist hver gang.

Deihui byrett dømte henne til 2,5 år ved Jilin provins’ kvinnefengsel i mars 2019, uten at familien ble informert.

Hun ble tvangsfôret i fengselet fordi hun protesterte mot forfølgelsen. Hun hadde hele tiden problemer med å beholde maten, og vekten falt raskt ned.

Liu ble så svak at hun ikke klarte å gå til besøksrommet for å møte familien. Fengselet ga familien en spesiell tillatelse. De fikk besøke henne på cellen i november 2019, men på betingelse av at de forsøkte å få henne til å gi opp sin tro på Falun Gong.

Familien la merke til at hun hadde mistet to fortenner. En vakt sa det var fordi hun ikke kunne holde balansen og bare falt.

Familien søkte siste gang om medisinsk prøveløslatelse for henne kort tid etter dette besøket. Fengselsmyndighetene avviste forespørselen, selv etter at Lius helse var kritisk.

Liu døde i fengselet den 30. desember 2019 i en alder av 57 år. Myndighetene kremerte kroppen hennes dagen etter, mot familiens ønske og uten å foreta en obduksjon.

Hennes 80 år gamle mor er knust etter datterens bortgang.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2020/1/12/182151.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.