Kina: Falun Gong-utøvere blir gitt ukjente medisiner i fengsel

Mange Falun Gong-utøvere har blitt injisert med ukjente medisiner mens de har vært i varetekt eller fengsel. Dette er en bit av 20 års systematisk forfølgelse fra det kinesiske regimet.

Her er to saker der utøvere har fått ukjente medikamenter ved Yongchuan fengsel i Chongqing.

Tap av kognitive evner etter injeksjoner
Liu Daoquan son er entreprenør fra Chongqing, ble arrestert den 9. april 2013 og dømt til 8 års fengsel den 16. oktober 2014 fordi han nektet å frasi seg Falun Gong.

Liu Daoquan

Den 45 år gamle mannen ble jevnlig slått og fikk alvorlige skader mens han satt i Yongchuan fengsel. Vaktene nektet ham besøk for å hindre at familien fikk kjennskap til skadene. Han gikk flere ganger til sultestreik i protest, men ble tvangsfôret hver gang.

Vaktene i fengselet injiserte ham med ukjente medikamenter. Lius oppførsel endret seg dramatisk etter bare to injeksjoner. Han ble svært lydig og oppførte seg som ei dokke. Han så ut i det fjerne og satt i samme stilling hele dagen, uten å bevege seg. Uansett hva han ble spurt om, svarte han: "Ja, jeg vet." Det så ut som han fullstendig manglet tilstedeværelse, og han hadde ikke kontroll på sin egen avføring eller urin.

Da injeksjonene fortsatte, utviklet Liu en alvorlig lungeinfeksjon og hjernesykdom. Han klarte ikke å spise, og han mistet raskt vekt. Han ble kritisk syk rundt mai 2016 og ble bragt fram og tilbake mellom sykehus og fengsel.

Fengselet invilget ham medisinsk hjelp den 24. juni 2016 etter familiens gjentatte forespørsler. Likevel tok de ham tilbake i forvaring den 9. juli samme år, før han fikk sjansen til å bli frisk.

Familien la bare noen dager senere merke til at tilstanden hadde forverret seg og at han var blitt sendt til sykehuset. Familien ba igjen om medisinsk behandling, men det ble avslått.

Liu ble til slutt løslatt og dro hjem til familien den 25. januar 2018 i en alvorlig tilstand.

Uforklarlig dødsfall
Deng Fushou ble arrestert og dømt til 4 ½ års fengsel i Younmchuan fengsel i 2008. Sent i 2011 fikk Deng åpne sår i store deler av hodet, som senere dannet skorper. Han mistet plutselig synet. Deng døde brått tidlig i februar 2012. Familien fikk ordre om å ikke fortelle noen om dødsfallet. Fengselsmyndighetene kremerte kroppen hans straks etter dødsfallet, uten familiens samtykke.

Et medlem av staben ved Yongchusan fengselssykehus ropte en gang til en internert utøver: "Vi eksperimenterer med menneskekropper her. Det er tillatt ifølge nasjonal politikk og er lovlig. Det er en ordre fra våre overordnede."

Ifølge nylig løslatte Falun Gong-utøvere bruker vaktene medikamenter på ikke-utøvere også. En innsatt ble skjeløyd etter å ha blitt injisert med medisiner. Han går nå som en robot, på rett linje, med øynene fiksert fremover hvis ikke noen ber ham snu.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/26/180481.html
Kinesisk versjon:
http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/8/重庆永川监狱用药物迫害刘道权等法轮功学员-394312.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.