Kina: Kvinne død etter syv års fengsling og trakassering

Ei kvinne fra byen Chaoyang i Liaoning-provinsen døde den 31. desember 2019 etter årelang forfølgelse for sin tro på Falun Gong.

Falun Gong, også kjent som Falun Dafa, er en gammel, åndelig meditasjonsmetode som har blitt forfulgt av Det kinesiske kommunistregimet siden 1999.

Fu Lingua takket Falun Gong for å ha gitt henne god helse og for å ha forbedret hennes karakter. Mannen hennes, Yin Guozhi, følte det på sammen måte etter at han begynte å praktisere. Paret har gjentatte ganger vært forfulgt fordi de har holdt fast på sin overbevisning gjennom de siste 20 årene.

Fu ble arrestert den 28. juli 2009 og dømt tre måneder. Senere satt hun sju år i Hebei fengsel. Der ble hun torturert og tvunget til å gjøre hardt, ubetalt arbeid.

Selv om Yin slapp unna arrestasjon, ble han tvunget til å gå i dekning i ti år for å unngå å bli forfulgt. Moren hans, som er i slutten av 70-årene, ble etterlatt alene for å ta vare på sin sengeliggende ektemann. Yins sønn vokste opp uten foreldrenes omsorg. Bondefamilien måtte stole på naboenes hjelp for å få høstet inn avlingen.

Politiet satte Yin på ettersøkt-listen og tilbød 50.000 yuan i belønning til folk som rapporterte om oppholdsstedet hans. Han dro fra sted til sted og kunne ikke komme hjem.

I mellomtiden trakasserte politiet konstant parets familie i forsøk på å finne Yin. Fus mor døde i dyp smerte i 2013. Yins mor døde ett år senere av hjerteproblemer og høyt blodtrykk.

Da Fu ble løslatt i 2015, ble hun knust fordi hun oppdaget at husholdningsregistreringen var blitt kansellert og at hun var blitt fratatt medisinsk hjelp og pensjon. Hun slet for å forsørge sønnen og svigerfaren.

Fu ble arrestert igjen den 13. desember 2018 og satt i Chaoyang bys interneringssenter i 15 dager. Arrestasjonen ga svigerfaren et kraftig slag. Han hadde levd i stor redsel og press, og han bekymret seg for sikkerheten til paret. Han ble ufør og døde kort tid etter at Fu ble løslatt.

Fu ble trakassert to ganger før juli 2019, og de truet med å dømme henne til 16 års fengsel for å opprettholde sin overbevisning. Fu fryktet videre forfølgelse, så hun turde ikke bo hjemme.

Da Yun hadde tilbragt ti år på rømmen, ble han arrestert den 26. september 2019 og ble holdt i Jianping fylkes interneringssenter. Han ble brutalt slått av offiserer.

Fu dro hjem hjem etter arrestasjonen av Yin, bare for å bli trakassert av politiet igjen. På grunn av trakasseringen var hun ute av stand til å leve et normalt liv. Hun dro hjemmefra og levde igjen alene.

Mange års fengsling og fysisk tortur, så vel som konstant mentalt press og bekymring for ektemannen og sønnen, slet på Fus helse. Hun ble syk kort tid etter at hun dro hjemmefra og døde i leiligheten hun leide den 31. desember 2019. Hun ble 53 år gammel.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/4/183085.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.