Kina: Kritisk syk utøver blir nektet løslatelse fra fengsel

Falun Gong-utøver Li Chunmei fra Dalian har vært ulovlig fengslet i Shenyang kvinnefengsel i nesten tre år. Helsen hennes er kritisk, men fengselsmyndighetene nekter å løslate henne på medisinsk grunnlag.

Li ble arrestert i boligen sin den 21. juli 2014 av politiet fra Zhongshan politiavdeling. De ransaket boligen og førte henne til Guilinjie politistasjon. Hun ble senere overført til Dalian forvaringssenter.

Retten i Ganjingzi dømte Li til tre år og to måneders fengsel den 9. april 2015. Hun anket domsavsigelsen til Dalian folkerett, men anken ble avvist.

Li ble overført til Shenyang kvinnefengsel den 15. september 2015, men hun bestod ikke fengselets medisinske undersøkelser, så hun ble ført tilbake til forvaringssenteret. I slutten av oktober ble hun igjen sendt til fengselet, til tross for den dårlige helsetilstanden.

En svulst i den høyre kjeven begynte å vokse seg større i april 2017, og ansiktet hennes ble deformerte. I henhold til diagnosen fra sykehuset for stomatologi, har hun en framskreden og ondartet svulst.

Ektemannen sendte en formell søknad om løslatelse på medisinsk grunnlag, men forespørselen ble avvist. Fengselsmyndighetene sier at de kun vil løslate Li hvis hun dør.

Etter fengslingen har ikke Li fått treffe sine to døtre. Hun fikk heller ikke delta i morens begravelse i år.

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/7/17/164685.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.