Kina: Utøver nok engang dømt til fengsel for sin overbevisning

En forretningsmann i Karamay i Xinjiang provinsen ble arrestert den 30. mai 2017 fordi han snakket med en kollega om Det kinesiske kommunistpartiets forfølgelse av Falun Gong, en åndelig metode basert på prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse. Fire måneder senere ble han dømt til 5 års fengsel.

Det er ikke første gang He Jianghai som er 53 år, blir straffet for sin overbevisning. Han ble arrestert den 13. august 2003 i Shanghai, der han jobbet på den tiden. Han satt i Shanghai forvaringssenter nr 2 i 13 måneder før han ble dømt til 3 års fengsel. Anken hans ble avvist, og han ble deretter ført til Tilanqiao fengsel for å sone resten av dommen.

Etter løslatelsen reiste han tilbake til Xinjiang, der han var oppvokst. Han fortsatte arbeidet med å informere om den ulovlige forfølgelsen, for så å bli arrestert igjen.

He oppnådde en doktorgrad i medisin ved Sun Yatsen universitet for medisinsk forskning i 1999. Han ønsket å fortsette studiene av Parkinsons sykdom som postdoktorale forsker, men den daværende arbeidsgiveren nektet å frigi personalmappen hans til postdoktorprogrammet.

He ble deprimert over å se håpet om å bli forsker innen medisin, bli knust. Heldigvis kom han over Falun Gong. Han følte seg ikke krenket lenger og fant seg en jobb ved et senter for farmasi i Shanghai. Der arbeidet han helt til arrestasjonen i 2003.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2017/12/16/166769.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.