Kina: Utøvere arrestert for å snakke om Falun Gong

Tre Falun Gong-utøvere fra Huaihua i Hunan provinsen ble arrestert fordi de snakket med folk om Falun Gong. De ble løslatt etter et avhør.

Den 19. juli 2017 dro Yang Xiuying, Li Sanmei og He Zongfang til Bondens marked i Huaihua for å informere folk om Falun Gong og forfølgelsen i Kina. Da kom åtte polititjenestemenn og arresterte dem.

Politiet konfiskerte veskene til de tre utøverne. Veskene inneholdt Minghui magasiner, små brosjyrer og DVD’er om Falun Gong. I veskene til Yang og He fant de 191 yuan-sedler med meldinger om Falun Gong skrevet på.

Utøverne ble ført til politistasjonen. Der forsøkte de å fortelle om forfølgelsen til tjenestemennene, men de nektet å høre på. Utøverne ble så flyttet til politiavdelingens hovedkvarter der de ble avhørt og bedt om å oppgi navn og adresse. Kvinnene rådet politiet til ikke å følge Jiang Zemin og forfølge Falun Gong-utøvere.

En tjenestemann sa han ønsket å gjøre det Jiang Zemin befalte og dermed forfølge Falun Gong. En annen sa han ikke brydde seg om han ble straffet for å gjøre dette.

Politiet tømte veskene til utøverne på et bord og tok bilder. De ba utøverne signere listen med gjenstander. Da kvinnene nektet, grep politiet hendene deres og tvang dem til å signere.

Utøverne ble løslatt rundt klokken 14.00 samme dag. De ba om å få tilbake eiendelene sine, men politiet nektet å utlevere dem.

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/8/6/164930.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.