Kinesiske gatekontorer samarbeider under forfølgelsen

En innbygger fra Guangzhou by ble arrestert da hun fulgte slekt og venner til et gatekontor for å be om løslatelse av vennene sine som ble arrestert for å praktisere Falun Dafa.

Et gatekontor har ansvar for å overvåke borgerne og sette ut i livet visse administrative oppgaver. Siden dictator Jiang Zemin og kommunistregimet startet forfølgelsen av Falun Dafa i 1999, har flere gateoffiserer samarbeidet med politiet. De har spionert på, trakassert og arrestert Falun Dafa-utøvere.

Huangshi gatekontor i Guangshou, som er den største byen i søndre Kina, samarbeidet med politiet for å få arrestert Falun Dafa-utøver Dong Wenzhong og internerte ham i et senter for hjernevask i mars 2017. Dongs kone, som også er utøver, ble arrestert i fjor.

Utøver Chen Yonghui er venn av Dong og konen. Hun dro den 14. juli 2017 sammen med Dongs familie til Huangshi gatekontor for å kreve løslatelse av både Dong og konen. Staben ved Huangshi gatekontor ringte Huangshi politistasjon, og Chen ble arrestert.

Huangshi Gatepolitistasjon varslet Chen sin familie den 15. juli at hun var internert ved Baijun distrikts interneringssenter i ti dager. Hun var anklaget for å “bruke en ond organisasjon til å underminere implementering av loven” (en vanlig formulering fra politiet).

Chens familie driver en limvalsefabrikk. Etter at Chen ble arrestert, ba politiet mannen og familien om å flytte. Han fant spørsmålet urimelig og nektet å etterkomme det. Myndighetene kuttet da strømmen deres den 17. juli. De måtte stanse produksjonen og stanse klimaanlegget for de ansatte som bodde i fabrikken.

Baby reddet, men fabrikk ødelagt
Da Chen var gravid i 2012, ble hun fortalt av legene at babyen hadde problemer og måtte aborteres.

Hun dro hjem til søsteren og hadde store smerter i magen. Der tok hun ved et uhell et kort med ordene: “Falun Dafa er bra” og “Sannhet, Medfølelse, Toleranse er bra”. Hun leste ordene bare noen få ganger, og magesmertene forsvant.

Denne hendelsen førte til at hun begynte å praktisere Falun Dafa. Hun fødte en sunn baby uten komplikasjoner.

Chen ble arrestert den 25. juni 2017 for å fortelle folk om Falun Dafa og om regimets 18 års forfølgelse. I løpet av sin 30 dagers internering tvang politiet mannen hennes til å flytte fra fabrikklokalene. Da de ikke hadde noe sted å flytte maskinene, ble mannen tvunget til å selge utstyret som skrapmetall.

Oversatt etter:
http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/7/28/164819.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.