Erfaring fra Kina: Lokal tjenestemann beskytter Falun Gong-utøvere

Tidligere var jeg en fortvilet mor som slet med det plutselige tapet av min ni år gamle sønn, men Falun Gong reddet meg fra fortvilelsen og gav meg håp. Ord kan ikke uttrykke min takknemlighet ovenfor Mester Li Hongzhi, grunnleggeren av Falun Gong. Jeg finner heller ikke ord for å uttrykke hvor heldig jeg er.

Innbyggerne rundt meg var forbauset over hvordan Falun Gong endret meg til et nytt menneske. Selv etter at forfølgelsen av Falun Gong startet, gjorde sikkerhetssjefen i landsbyen sitt beste for å beskytte meg.

Dårlig helse og tapet over å miste min sønn
Jeg har to døtre og en sønn. Sønnen min druknet på tragisk vis da han var ni år gammel. Ektemannen min taklet det ikke og fikk mentalt sammenbrudd, noe som har påvirket ham i flere år.

Jeg savnet sønnen min, var bekymret for ektemannen min og måtte drive gården, så helsen min ble dårlig i løpet av få år. Årsinntekten vår var ikke engang nok til å dekke utgiftene til medisiner til mannen min og meg.

Jeg dro hjem til min bror i august 1997. Jeg fikk tak i noen medisiner på kreditt fordi jeg ikke hadde penger å betale med. Broren min sa: ”Du og mannen din er syke hele tiden. Jeg foreslår at dere praktiserer Falun Gong.”

Praktisering av Falun Gong
Jeg led av mange sykdommer etter at jeg mistet sønnen min. Jeg hadde hodepine, mage- og leverproblemer og leddgikt. Men alle sykdommene forsvant etter to måneder med praktisering av Falun Gong. Mannen min ble til og med fri fra sin dype depresjon.

Jeg hadde et hissig temperament før og gikk ikke godt overens med min ektemanns familie eller naboer. Etter å ha praktisert Falun Gong begynte jeg å oppføre meg i henhold til prinsippene Sannhet, Medfølelse og Toleranse i dagliglivet. Naboene sa jeg endret meg til en helt annen person.

Sikkerhetssjef tar initiativ til å beskytte meg
Akkurat da jeg nøt godene av å praktisere Falun Gong, startet tidligere diktator Jiang Zemin i juli 1999 forfølgelsen av Falun Gong. Alle statskontrollerte nyhetskanaler begynte sin uavbrutte propaganda for å baktale og angripe Falun Gong.

En dag kom sjefen for sikkerhetskontoret i landsbyen hjem til meg og sa: ”Da vi hadde et møte ved provinskontoret, fortalte jeg dem at dere har sluttet å praktisere Falun Gong.” Jeg visste han hadde sagt det for å beskytte oss. Han visste at jeg aldri ville slutte med metoden.

Deretter spurte jeg ham: ”Hvorfor melder du oss ikke til de lokale myndighetene?”

”Folk som praktiserer Falun Gong er alle gode mennesker”, svarte han. ”Når lederne for landsbyen vår går hjem til folk for å samle inn landbruksskatt, blir vi ofte bannet til, og vi tør knapt gå inn i boligene deres. Men dere betaler alltid hele beløpet, ikke et øre for lite”, la han til.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/23/158388.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.