Kina: Utsatt for urettferdig behandling på grunn av sin overbevisning

Zhou Meijuan som er en 46 år gammel lærer og Falun Gong-utøver i byen Jiading i Shanghai, ble internert med påfølgende arrestasjon for mer enn fire måneder siden.

Zhous siste arrestasjon ble utløst da hun forsøkte å klage på arbeidsgivers urettferdige behandling av henne på grunn av sin overbevisning.

Zhou ble arrestert i juli 2017 og internert i en og en halv måned fordi hun nektet å frasi seg Falun Gong, som er en åndelig disiplin som blir forfulgt av det kinesiske kommunistregimet. Etter løslatelsen holdt arbeidsgiveren hennes, som var Anting grunnskole, tilbake 7.000 yuan i bonus som hun hadde tjent i første halvdelen av året.

Fordi ingen lov i Kina kriminaliserer Falun Gong, argumenterte Zhou med at skolens behandling av henne var urettferdig. Hun klaget til lokalstyret for å få en administrativ revurdering, men de nektet å behandle saken. Hun skrev så brev til opplæringskontoret, den lokale lærerforeningens president og det lokale kvinneforbundet. Men ingen lyttet til henne. Da gikk hun videre med klagen til den lokale arbeidskonflikt-komitéen.

Rektor på skolen nektet å gi henne tilbake bonusen og krevde at hun måtte skrive en bekreftelse på at hun frasa seg sin tro på Falun Gong i sin egen årlige evalueringsrapport. Han advarte henne om at hun ville miste sin årlige evaluering hvis hun ikke sa seg enig i kravet.

Zhou fastslo i sin evaluering at hun ikke hadde brutt noen lov ved å praktisere Falun Gong og at hennes konstitusjonelle rett til trosfrihet måtte beskyttes, ikke straffes.

Rektor rapporterte henne til politiet som arresterte henne på skolen den 26. desember 2017. Ingen av offiserene var i uniform. Ingen viste id-kort eller arrestordre. De tok Zhou med seg og tok nøkkelen hennes til boligen. Da ransaket de boligen mens ingen var hjemme. Hun fikk ingen liste over konfiskerte gjenstander, slik loven krever.

Politiet sendte inn saken til det lokale advokatkontoret den 28. mars 2018. Mens Zhou var internert ved Jiading distrikts interneringssenter, sendte familien et brev til det lokale advokatfirmaet og oppfordret dem til å droppe saken. Zhou er fremdeles arrestert.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/19/170466.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.