Kina: Utøver dømt ulovlig til 3 års fengsel

En Falun Gong-utøver fra Wuhan i Hubei provinsen ble dømt til tre års fengsel i november 2017, nesten et år etter at hun ble ulovlig arrestert for å holde fast ved sin overbevisning.

Cai Rufen delte ut informasjonsbrosjyrer om Falun Dafa i Hongshan distriktet om ettermiddagen den 20. februar 2017. Der ble hun angitt av noen hun møtte. Tjenestemenn fra Liyuan politistasjon arresterte henne og førte henne til Wuhan forvaringssenter nr. 1. Hun var ved forvaringssenteret i ti dager før hun ble overført til Wuhan nr. 1 fengsel for ”kriminell forvaring”.

Cais søster og den 80 år gamle moren dro til Liyan politistasjon flere ganger for å forhøre seg om situasjonen og be om løslatelse. Tjenestemennene unngikk dem eller villedet dem under press fra 610-kontoret i Wuhan (et kontor som kun har til oppgave å forfølge Falun Gong) og Hongshan distriktets lokale sikkerhetsavdeling.

Cai ble ulovlig stilt for retten den 1. november 2017 og senere dømt til fengsel og idømt en bot på 3000 yuan. Hun ble overført til Wuhan kvinnefengsel i mars 2018.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/27/169506.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.