Kina: Dømt til tre års tvangsarbeid for sin tro på Falun Gong

Ei kvinne i Ji'nan ble dømt til tre års fengsel for å “ha brukt en sekt til å undergrave håndheving av loven”. Det er et standard-påskudd og det kinesiske kommunistregimets forsøk på å ramme og fengsle Falun Gong-utøvere.

Qu Zeping ble arrestert den 28. september 2016 av agenter fra Changqing distriktets politistasjon. Tre andre Falun Gong-utøvere, Du Enmei på 63 år, Li Yulan på 57 år og Lin Yanling i 70-årene, ble også pågrepet samme dag.

Qu møtte i retten den 12. juni 2017. Advokaten hennes motsa alle anklagene mot henne. Han understreket at ingen lov i Kina kriminaliserer Falun Gong eller kaller den en sekt. Han utfordret aktor til å spesifisere hvilke lov Qu brøt, men aktor hadde ikke noe svar.

Advokaten la videre fram at politiet hadde fabrikkert bevis mot klienten hans. Ettersom Qu nektet å svare på spørsmål under avhøret, listet politiet opp gjenstander som var konfiskert fra tre andre utøveres boliger, i hennes avhørs-journal.

Qu avga forklaring og sa at hun hadde alltid hatt problemer med øynene og så derfor dårlig. Men synet forbedret seg dramatisk bare fire dager etter at hun begynte å praktisere Falun Gong i februar 1999. Derfor nølte hun aldri med å dele sin historie med folk da forfølgelsen av Falun Gong begynte i juli 1999. Hun argumenterte for at hun aldri skulle vært arrestert for å utøve sin konstitusjonelle rettighet til trosfrihet.

I juli 2017 ble Qu dømt til tre års fengsel. Lagmannsretten i Ji'nan oppretholdt dommen fire måneder senere. I følge en dommer som ikke var involvert i saken til Qu, er den eneste beslutningen en rett kan utstede i Falun Gong-saker, å opprettholde den opprinnelige fengselsdommen.

Qu soner nå ved Ji’nan kvinnefengsel.

Det er ikke første gangen Qu ble forfulgt for sin overbevisning. Hun ble først arrestert den 1. oktober i år 2000 mens hun appellerte for Falun Gong i Beijing. Da var datteren bare noen få måneder gammel. Hun ble ført tilbake til Ji’nan og satt i Licheng forvaringssenter i en måned før hun ble overført til et lokalt senter for hjernevask.

En dag kom ektemannen og besøkte henne. Han bønnfalt henne om å fornekte sin overbevisning slik at hun kunne bli løslatt og ta seg av den lille jenten deres. Familien betydde veldig mye for Qu, men hun visste også at hun ikke hadde gjort noe galt ved å praktisere Falun Gong.

Qu nektet å gi slipp på sin overbevisning, og i februar 2001 ble hun dømt til tre års tvangsarbeid. For å ydmyke henne påstod vaktene ved Ji’nan kvinnearbeidsleir at hun ved et tilfelle hadde sovet sammen med en mann. Ektemannen trodde på ryktet og slo henne hver gang han kom for å besøke henne i arbeidsleiren. Vaktene brydde seg aldri om å stoppe ham i å mishandle konen.

Qu ble oppsagt fra jobben da hun ble løslatt. Ektemannen ble permittert fra sin jobb omtrent på samme tidspunkt. Han beskyldte henne for alt og slo henne hele tiden. Hun hadde ikke noe annet valg enn å skille seg fra ham.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/7/169294.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.