Kina: Ektepar dømt til fengsel nok engang for sin tro

Et ektepar i Taicang by ble dømt til fengsel nok engang fordi de nektet å gi opp sin tro på Falun Gong som er en spirituell metode som forfølges av Det kinesiske kommunistpartiet.

Shi Zehui som tidligere var lærer ved den lokale Jianxiong høyskole, ble arrestert i slutten av januar 2017 og stilt for retten den 12. oktober samme år. Konen hans, Qin Yanqiu, som tidligere jobbet i posten, ble arrestert 1. oktober 2017.

Det ble nylig kjent at Shi ble dømt til 3 ½ års fengsel, og konen ble dømt til 3 års fengsel. De har anket begge dommene.

Dette er ikke første gangen paret har blitt tatt for sin tro. De har begge mistet jobbene og har blitt arrestert flere ganger. Før den siste arresten har Shi blitt sendt i tvangsarbeidsleir en gang og blitt dømt til fengsel to ganger for totalt 8 ½ år. Qin ble sendt i tvangsarbeidsleir i ett år og tre måneder den 4. januar 2001 og dømt til fire års fengsel i 2005.

Shis siste arrest var i Rudong fylke der han besøkte en eldre Falun Gong-utøver. Kona hans reiste til Rudong flere ganger for å be om mannens løslatelse, men hun fikk aldri sjansen til å møte mannen.

Shi fikk leverkreft da han var fengslet i 2014. Konen ga mannens medisinjournal til politiet etter at han ble arrestert. Qin fortalte at hun var bekymret for at symptomene ville komme tilbake hvis mannen ikke fikk gjøre Falun Gong-øvelsene. En offiser ved navn Chen sa at en medisinsk undersøkelse de hadde gjort, viste at Shi var helt frisk.

Rudongs 610-kontor (et utenomrettslig statsapparat som har som eneste oppgave å utslette Falun Gong) ga beskjed om å arrestere konen til Shi hvis hun fortsatte å søke om løslatelse for mannen.

Men Qin ble ikke avskrekket og ble arrestert ni måneder etter sin mann.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/13/169034.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.