Kina: En utøver nær forfulgt til døde

Gao Shuying ble arrestert i sin bolig om morgenen den 20. april 2018. Flere tjenestemenn fra Tahe lokale sikkerhetsavdeling kom til boligen hennes. Etter 13 dager i forvaring ble hun alvorlig syk. Til tross for den kritiske tilstanden, nektet retten å løslate henne av medisinske årsaker.

Etter at Gao ble arrestert, ble hun sendt til sykehuset for undersøkelse. Da hun fikk spasmer, gav de henne injeksjoner med medisin for å kamuflere symptomene slik at hun kunne føres tilbake til forvaringssenteret.

Forvaringssenteret nektet å la familien komme på besøk. De krevde gjentatte ganger penger fra familien og sa at de ikke kunne gi Gao medisinsk behandling før de fikk betaling. Da tilstanden ble helt kritisk, ble Gao sendt i all hemmelighet til intensivavdelingen.

Gaos familie var bekymret og ba gjentatte ganger om besøkstillatelse, men politiet fortsatte å avvise forespørslene deres.

Advokaten som familien engasjerte, ba om å bli involvert i saken, men retten forsinket stadig enhver statusmelding. Gao ble stilt for retten den 2. mai 2018, men retten underrettet verken familien eller advokaten om rettsaken.

Oversatt etter:
http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/15/170405.html

Du er velkommen til å skrive ut og sirkulere alle artikler som er publisert på Clearharmony, men vennligst oppgi kilden.